Եկեղեցական

ԵՐԿՆԱՒՈՐ ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի քսանչորրորդ օրն է: Ժողովրդային անուանումով՝ Միջինք:
Շատեր, Միջինքը որպէս հանգստութեան եւ ուրախութեան առիթ կ՚ընկալեն, ոմանք նոյնիսկ իրենց պահեցողութիւնը կը խախտեն՝ մտածելով, թէ այդ օրը հանգիստի օր է: 

ԼԵԶՈՒՆ ԶՍՊԵԼ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի քսաներկրորդ օրն է:
Սուրբ Աթանաս Հայրապետը կը գրէ. «Եթէ պահք պահեցիր՝ սակայն լեզուիդ չհսկեցիր, ապա պահեցողութիւնդ օգուտ չի՛ տար եւ ի զուր կ՚երթայ»:

ՄԱՔՈՒՐ ՊԱՀՔԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի քսաներորդ օրն է:
Սուրբ Եփրեմ Ասորին կը գրէ. «Մաքուր պահքը թանկագին է Աստուծոյ առջեւ եւ այն գանձի նման պահուած է երկինքին մէջ: Պահքը զէնք է չարին դիմաց եւ վահան՝ որով թշնամիին նետերուն դէմ կը պատերազմինք»:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը երէկ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունեց՝ Հայաստանի Փաստաբանական ակադեմիոյ վերատեսուչ Արա Զօհրապեանի կողմէ գլխաւորուած խումբ մը եկեղեցասէրներ։ Հարկ է նշել, որ Արա Զօհրապեան միեւնոյն ժամանակ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի իրաւախորհրդատուական յանձնախումբի անդամներէն է։

ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ԱՌԻԹ՝ ԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼՈՒ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի տասնիններորդ օրն է:
Այսօրուընէ սկսեալ, մեր սիրելի ընթերցողներուն հետ պիտի կիսուինք Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերէն պահքի մասին գրած մտածումներով, անոնց մասին ամփոփ խորհրդածութիւններ կատարելով:

Էջեր