Հարթակ

«Ե­րի­տա­սարդ Ըն­տա­նի­քին Աս­տուա­ծա­շուն­չը»՝ Ու­րա­խու­թեամբ Ըն­թեր­ցուե­լիք Գործ Մը

ԱՐԱԶ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

Նոր գիրք մը ունենալը աշխարհի ամենէն լաւ զգացումներէն մէկն է, քանի որ ընթերցողին յոյս կը ներշնչէ, թէ՝ ան նոր աշխարհ մը պիտի ճամբորդէ գիրքի էջերուն ընդմէջէն: Գիրքին բովանդակութիւնը` իր կարգին, բայց գիրքը ինքնին` կողքիը, կողքի նկարը, էջերուն որակը, էջադրումը, տառատեսակը՝  ամբողջութեամբ կարեւոր դերակատարութիւն ունին գիրքի ընծայելիք փորձառութեան:

​ՆԱՐԻՆԷ ԹՈՒԽԻԿԵԱՆ. «ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԸ ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Նարինէ Թուխիկեանը, ոչ միայն Երեւանի Թումանեան տուն-թանգարանի տնօրէնուհին է, այլ նաեւ Հայաստանի բազմերանգ մշակութային կեանքին քաջածանօթ անձնաւորութիւն մը: Վերջին ամիսներուն Հայաստանի լրատուական դաշտին մօտէն հետեւողներուն համար Նարինէ Թուխիկեանի անունը դարձաւ յաճախակիօրէն հնչող եւ երեւցող անուն մը:

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՐՑՈՎ ԱՐԱԲՆԵՐԸ ՈՒՇ ԱՐՁԱԳԱՆԳԵՑԻՆ. Ի՞ՆՉ ԷՐ ՊԱՏՃԱՌԸ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի յայտարարութիւնը մերկացուց արաբական աշխարհի բաժան-բաժան եղած ընդհանուր տեսարանը…

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԸ

ԱՐԱ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ

2017-ի Դեկտեմբեր 6-ին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Երուսաղէմը Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու մասին որոշում կայացուց, որ յառաջացուց արաբական շարք մը երկիրներու, Թուրքիոյ եւ Հռոմի Պապի դժգոհութիւնը:

Նոր էջ՝ ֆրան­սա­հայ քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէ­զին մէջ

Ժ. Չ.

Ֆրանսա հաստատուած հայութիւնը տարագրութեան շրջանէն դար մը յետոյ, անակնկալօրէն, օր մը արթննալով՝ Ֆրանսայի խորհրդարանին մէջ գտաւ հայանուն չորս երեսփոխան։ Բոլորին համար անծանօթ դէմքեր՝ հայե՞ր, ծագումո՞վ հայեր, ֆրանսահայե՞ր, թէ՞ պարզապէս ֆրանսացիներ։

ՔԱՈՍԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Սրահին մէջ չեմ կարծես, այլեւ՝ ծովուն մէջ, որ մերթ կ՚ալեկոծի, մերթ փոթորիկին մրրիկները կը գալարին մակերեսին, կատաղի հարուածներով կը բարձրացնեն զայն, աննկատ վար կը հրեն ջուրը ու կը գլորեն զիս, դէպի խորը, շատ խորը, ուր անդնդային մթութիւնն է, ընկղմած նաւերու, մարդկային ձախողութիւններու ու կորուստներու նշոյլներն են շարուած, մխուած ծովուն յատակի աւազին խորը:

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ՝ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԲԱՆԻԲՈՒՆ ՋԱՀԱԿԻՐԸ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ձեռնադրիչ եպիսկոպոսը երբ դարձաւ ինծի եւ միւռոնի սրուակը ձեռքին «օրհնեսցի օծցի եւ սրբեսցի ճակատ (ու միւռոնաթոյր բթամատը դնելով ճակտիս) Տ. Գարեգին Քահանային» ըսաւ, սիրտս հրճուանքով խայտաց, որովհետեւ ի՛նք Գարեգին Կաթողիկոս Յովսէփեանց ա՛լ ինծի հետ պիտի ըլլար “զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ”։

ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԱ­ՅՈՑ Ե­ԿԵ­ՂԵ­ՑԱ­ԿԱՆ ԹԵ­ՄԸ ԱՆՑ­ՆՈՂ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱ­ՄԵԱ­ԿԻՆ ԵՒ ԱՅԺ­ՄՈՒ ԲԱՐ­ՒՈՔ ԸՆ­ԹԱՑ­ՔԸ

ՏՔԹ. ԶԱ­ՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Խորհրդային Միութեան տիրականութեան առաջին տասնամեակին Արցախի Թեմի հայոց առաջնորդն էր Վրթանէս Ծ. Վրդ. Յակոբեան, որ 1927-ին եպիսկոպոս ձեռնադրուեցաւ Տ.Տ. Գէորգ Ե. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն։ Իր 1925 Օգոստոս 13 թուակիր զեկուցագրով Վրթանէս Ծ. Վարդապետ Գէորգ Ե. Կաթողիկոսին կը հաղորդէր թեմին քայքայուած եւ կազմալուծուած վիճակին մասին, մասնաւորելով եկեղեցիներու բռնագրաւումն ու քահանաներու դէմ յարուցուած հալածանքը։

Էջեր