Հարթակ

Քա­թա­լո­նիոյ Ան­կա­խու­թեան Հան­րա­քուէի Լոյ­սին Տակ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

Քաթալոնիոյ եւ Արակոնի միացեալ թագաւորութիւնը Խայմէ Ա. էլ Քոնքերիտորի օրով (1213-1276) հզօր պետութիւն դարձած էր: Իբրեւ ծովափնեայ երկրամաս, Քաթալոնիա Արակոնի գահին ծովային ուժին խարիսխը կը նկատուէր. անոր հեղինակութիւնը տարածուած էր Միջերկրականի ափերուն, եւ Պարսելոնա հզօր ու հարուստ քաղաք դարձած էր:

ԴՐՈ­ՒԱԳ­ՆԵՐ՝ ԱՆՁ­ՆԱ­ԿԱՆ ՓՈՐ­ՁԱ­ՌՈՒ­ԹԵ­ՆԷՍ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

1976-ին գաղթեցի Միացեալ Նահանգներ եւ հաստատուեցայ Լոս Անճելըս քաղաքը։ Տարբեր գործերով զբաղելէ ետք որոշեցի վերադառնալ ուսուցչական ասպարէզիս։ Ուրեմն 1984-ին դիմեցի Լոս Անճելըսի Դպրոցական միացեալ ցանցին (Los Angeles Unified School District)՝ որպէս անգլերէն լեզուի դասատու։

Տ. ԱՐԻՍ ԱՐՔ. ՇԻՐՎԱՆԵԱՆ. «ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՄԱՐ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒՆ ՈՐԴԵԳՐԱԾ ՄՕՏԵՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱԽԱՂԱՂԱՐԱՐՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տ. Արիս Արք. Շիրվանեան Երուսաղէմի միաբանութեան երիցագոյն անդամներէն մին է: Միաբան, որուն հովուական գործունէութեան կարեւոր մէկ հատուածը, չըսելու համար կարեւորագոյնը, անցած է Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց վանքի կամարներուն ներքեւ:

ԽՈՐ ՎԻՐԱՊԷՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այս տարի ձմեռը յամառեցաւ եւ հակառակ իր իւրաքանչիւր տարուան իւրայատկութեան, չայցելեց Հայաստան: Տեղացիներուն համար Դեկտեմբեր ամիսը, Նոր տարին եւ ապա Յունուար ամիսը առանց ցուրտի եւ ամենէն կարեւորը՝ առանց ձիւնի տեսնելը արտասովոր երեւոյթ էր:

«ՀԱՒԱՏԱՄՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ»

Հե­ղի­նակ՝ ԶԱՐԵՀ ԱՐՔ. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ
Կը ներ­կա­յաց­նէ՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Երջանկայիշատակ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին բազմավաստակ ծառայութեան պտղաբեր արդիւնաւորութիւնը անուրանալիօրէն անջնջելի եւ սրբադրոշմ կնիքով լուսաւորեց Հայ Եկեղեցին՝ հարստացնելով անոր հոգեմտաւոր գանձարանը։

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ. ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ՔԵՐԹՈՂԱՇՈՒՆՉ ՎԱՐՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յունուար 9-ին հայ ժողովուրդը կը նշէ իր հանճարեղ զաւակներէն Սերկէյ Փարաճանովի ծննդեան 94-ամեակը։ Շարժանկարի արոոեստին բանաստեղծականութիւնն ու խորհրդապաշտութիւնը Փարաճանով մարդկութեան մատուցեց ամենայն գեղեցկութեամբ ու կենսայորդ տեսարաններով։

ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԺԻՇԿՆԵՐ (DOCTORS WITH DISABILITIES)

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Անկարողութիւն» բառը այս յօդուածին մէջ, ինչպէս անգլերէն թարգմանութիւնը կը բացայայտէ, կ՚ակնարկէ մարմնական թերակատարութեան եւ ոչ թէ մտային կամ մասնագիտական անկարողութեան։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԵՒ… ԵՈՒՐԻ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­նո­րո­շու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի... 
Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն հայ­կա­կան լրա­հո­սին գլխա­ւոր նիւ­թե­րէն մին դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի փայ­լուն աստ­ղին՝  Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նի բրի­տա­նա­կան «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թը­տ» խում­բէն «դուրս գա­լու» հար­ցը: 

Էջեր