Հարթակ

ԱԲՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ. «ԻԲՐԵՒ ՍԱՂԻՄԱՀԱՅԵՐ ՄԵՐ ՊԱՅՔԱՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ՊԱՅՔԱՐ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Աբօ Սահակեանին անունը առաջին անգամ լսեցի դիմատետրին մէջ կատարուած գրառումին միջոցով: Սաղիմահայ երիտասարդը, որ ռաք խումբի մը հիմնադիր-մեներգիչն էր, դէպի Լոնտոն իր ճանապարհին խնդիր մը ունեցած էր «Պեն Կորիոն» օդակայանի ապահովական տեսուչներուն հետ:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԲԱՐԵԼԱՒԵԼ ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

ՇԱՂԻԿ ՍՐՈՒՐԵԱՆ

Յիշողութիւնը իմացական գործընթաց է, որ կը կուտակէ, կը պահպանէ եւ կը վերարտադրէ ձեռք բերուած փորձը։ Յիշողութեան գործընթացներն են՝ մտապահումը, պահպանումը, վերարտադրումը եւ մոռացումը։

ՄԵՆՔ ՀԻՒԱՆԴ ԵՆՔ ԱԶԳՈՎԻՆ

ՌՈՒԲԻՆԱ ՄԱՀՏԵՍԻ ՕՀԱՆԵԱՆ

Կիսագրագէտներս ու անարժաններս՝ մեր ազգը կը կործանենք: Հերիք է անարժանին պաշտօն տալ... Ու... մնացած գործը (հակահայ գործը) կ՚ընեն իրենք իրենցմով հիացած անբան հայանուն մարդիկ միայն ու միայն իրենց անձը պաշտամունք դարձնելու համար, միայն ու միայն իրենց գրպանի ու ժամանակաւոր շահի համար ու ԿԸ ԿՈՐԾԱՆԵՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ:

ՏՔԹ. ՎԱԶԳԷՆ ՊԵՐՂՈՒՏԵԱՆ. «ԻՄ ՏԵՍԱԾ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐՈՒՍ ՄԵԾ ՄԱՍԸ ՎՃՌԱԾ Է ՀՈՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ԻՐ ԿԵԱՆՔԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հալէպը հարուածած պատերազմը այսօր կը գտնուի մեր ետին: Ճիշդ է, որ Սուրիան ամբողջութեամբ չէ կարողացած ինքզինք վերագտնել, բայց եւ այնպէս Հալէպի հայկական թաղամասերը թիրախաւորած բախումներու փուլը կը պատկանի անցեալին:

ԱԿԱՆԱՏԵՍԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Երկու տարուան ձեռնադրուած էինք, Հայր Գէորգ, Հայր Ներսեհ եւ Հայր Զաւէն, եւ որպէս երիտասարդ միաբաններ Ս. Աթոռին, մասնակից եղանք 1956 թուի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի ընտրապայքարին եւ անոր յարակից անբաղձալի դէպքերուն: Նոյն թուի Փետրուար 14-ին Անթիլիասի Կաթողիկոսարանին մէջ ծրագրուած կաթողիկոսական ընտրութիւնը իր մէջ ծրարած էր շարք մը դժբախտ հակամարտութիւններ, ոմանք յերիւրածոյ եւ ոմանք լուրջ եւ վտանգաւոր:

ՀԱ­ՒԱ­ՍԱՐ ՊԱՅ­ՄԱՆ­ՆԵՐ ՈՂՋ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱՐ

Գիտեմ, որ ըսելիքս նորութիւն չէ, բայց վերջին իրադարձութիւնները ստիպեցին զիս անգամ մը եւս, ինչպէս արաբական ասացուածքը կ՚ըսէ, «կէտերը տառերուն վրայ դնել», այսինքն՝ ամէն ինչ ճիշդ ներկայացնել՝ բնականաբար իմ տեսանկիւնէս։

ՅՈՅՍԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Թաքսիին մէջէն բարձրաձայն քահ-քահները դուրսէն կը լսուին, կողքէն անցնողները կը ժպտին: Վարորդը ուրախ ու ժպտուն, երբեմն խնդուքով մը ինք եւս կը մասնակցի յաճախորդներուն քահ-քահներուն:

ՖԷՈՏՈՐ ՄԻԽԱՅԼՈՎԻՉ ՏՈՍՏՈՅԵՒՍՔԻ՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐԱՇԽԱՐՀԻ ԹԱՐԳՄԱՆԸ

Պատրաստեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Այն ին­չը սու­տով սկսած է. սու­տով ալ պէտք է ա­ւար­տի։ Սա բնու­թեան օ­րէնքն է…»։
­Ֆէո­տոր Մի­խայ­լո­վիչ Տոս­տո­յեւս­քի 19-րդ դա­րու ռու­սա­կան ռէա­լիզ­մի տի­տան­նե­րէն մին էր։

Էջեր