Հարթակ

ՍՈՒՐԻԱ ՄՈՍԿՈՒԱ ՆՈՐ ԴԵՐ ՄԸ ՊԻՏԻ ՎՍՏԱՀԻ ԳԱՀԻՐԷԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իսրայէլի մէջ մեծ հետաքրքրութեամբ կը հետեւին Սուրիոյ զարգացումներուն: Այս առումով եւ յատկապէս վերջին քանի մը շաբաթներուն կարեւոր նոր «խաղացող» մը աւելցած է Սուրիոյ մէջ ազդեցութիւն ունեցող երկիրներու ցուցակին վրայ:

ՊԻՊԼԻԱԿԱՆ ԴԱՒԻԹ ՉԱՐԻ ԵՒ ԲԱՐԻԻ ՊԱՅՔԱՐ

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Մեր սիրելի մայրաքաղաք Երեւանի մէջ ծնած են ու կ՚ապրին արձաններ եւ քանդակներ, որոնց քովէն յաճախ կ՚անցնինք, բայց չենք գիտեր, թէ ի՛նչ պատմութիւն ունին անոնք: Մէկ մասն ալ՝ «պահուըտած» քաղաքի այգիներուն եւ բակերուն մէջ, լռած են իրենց գոյութեան մասին:

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Հայրենասիրական երգերու համերգէ մը դուրս ելած, սրահին մօտակայ կանգառէն հանրակառք կը բարձրանան խումբ մը զբօսաշրջիկներ, անոնցմէ մէկը լաւատեղեակ ըլալու է քաղաքի ճամբաներուն կամ ալ արդէն իսկ հոս կը բնակի:

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀՐԿԻԶԵՑԻՆ ԲԱՅՑ ՈՉ ՀՈԳԻՆ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Թանձր գիշեր է դարձեալ։ Քայլամոլոր կ՚ուղեւորուիմ դէպի տուն։ Անէութեան զգացումը կը փորձէ զիս։ Գիտակցութեան առջեւ սակայն կ՚անէանայ ինքը՝ անէութիւնը։ Գիտակցութեանս ներզօր ուժով կը վերյիշեմ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ բոժոժաձայն զանգին ձայնը, որ ողջ մարմնիս եւ էութեանս մէջ կը տարրանայ։

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ՄԱՍԻՆ

ՊԵՏՐՈՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Յունիս ամսուն ընթացքին, առիթը ունեցանք այցելելու Եգիպտոսի մայրաքաղաքը՝ Գահիրէն ու աւելի մօտէն ծանօթանալու տեղւոյն հայկական գաղութին, որ ունեցած է յիշատակելի եւ պատուական անցեալ մը:

Էջեր