Հոգե-մտաւոր

ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդկային առաքինութիւնները իմացականութեան եւ կամքին ամուր կեցուածքներ են, կայուն տրամադրութիւններ, ունակական կատարելութիւններ՝ որոնք կը կանոնաւորեն մարդուն արարքները, կը կարգաւորեն անոր կիրքերը եւ կ՚առաջնորդեն իր վարքը ըստ բանականութեան եւ հաւատքին։ Անոնք կը հայթայթեն դիւրութիւն, ինքնազսպում եւ ուրախութիւն բարոյապէս բարի կեանք մը վարելու համար։

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՃԻՒՂ ՄԸ՝ ԹԱՏՐՈՆԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Թատրոն»ը՝ յունարէն թարգմանութեամբ «տեսարաններու վայր, տեսարան», արուեստի ճիւղ մըն է՝ ուր արտայայտման հիմնական միջոցը դերասանն է։ Թատրոնը՝ ըստ էութեան կը համարուի ամենաազդեցիկ միջոցը, կամ գործիքը, որով կարելի է ներգործել մարդու հոգիին եւ մտքին վրայ, քանի որ հանդիսատեսը կատարուածը տեսնելով ինքզինք կը նոյնացնէ «կերպար»ի հետ։

ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Արդարութիւնը ինքնին, առարկայաբար, «բացարձակ» սկզբունք մը կամ իրականութիւն մըն է։ Բայց, ընդհանրապէս, մարդիկ արդարութեան վրայ առարկայաբար չեն նայիր, այլ ենթակայական, այսինքն «անձնական շահախնդրութեամբ» կը նային։

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ ԵՒ «ԱԶԴԱՐԱՐ»Ը - Գ -

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստորեւ կը շարունակենք ներկայացնել Ա. Ամուրեանի «Հայոց առաջին պարբերաթերթը =Ազդարար= Խմբագիր՝ Յ. Քհնյ. Շմաւոնեան» խորագրեալ շահեկան յօդուածը՝ որ հրատարակուած է Յակոբ Այվազի՝ 1 մարտ 1980 թուակիր «ՔՈՒԼԻՍ» հանդէսին մէջ։

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ ԵՒ «ԱԶԴԱՐԱՐ»Ը - Բ -

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստորեւ, կը շարունակենք ներկայացնել Ա. Ամուրեանի, 1 մարտ 1980 թուակիր «ՔՈՒԼԻՍ» հանդէսին մէջ հրատարակուած «Հայոց առաջին պարբերաթերթը =Ազդարար= Խմբագիր՝ Յ. Քհնյ. Շմաւոնեան» խորագրեալ յօդուածը։

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ ԵՒ «ԱԶԴԱՐԱՐ»Ը - Ա -

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստորեւ կը ներկայացնենք Հայոց առաջին պարբերաթերթ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ի հիմնադիր եւ խմբագիր Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանի մասին շահեկան յօդուած մը, Ա. Ամուրեան ստորագրութեամբ, որ հրատարակուած է «ՔՈՒԼԻՍ» կիսամսեայ հանդէսին 1 մարտ 1980 թուակիր օրինակին մէջ։

ՎԱՐԴԸ ԵՒ ՓՈՒՇԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Վարդը՝ վա՛րդ, բայց ինչո՞ւ ըլլայ նաեւ փուշ։ Բնութեան անայլայլելի օրէնքին տրամաբանութիւնը ա՛յդ է.- ուր որ վարդ կայ, հո՛ն փուշ ալ պիտի ըլլայ։

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ ԵՒ ՔՆՆԱԴԱՏԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ֆրանսացի քննադատ մը՝ Fiérens-Gevaert, իր «Essai sur l'art contemporain» խորագրեալ ուսումնասիրութեան մէջ գեղարուեստներու մասին կը խօսի։ Ուսումնասիրութեան սկզբնաւորութեանը մէջ ան կը սահմանէ այն զանազան գեղարուեստական ուղղութիւնները, որոնք ծնունդ տուած են զանազան դասակարգի արուեստագէտներու։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ (1817-1900)

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ մեծանուն եւ տաղանդաւոր ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսկի ծնած է 1817 յուլիս 17-ին, Թէոդոսիա (Օտեսա), Ղրիմի մէջ։
Եղած է զաւակը համեստ ընտանիքի մը՝ որ կը բնակէր ծովեզերքը, ուրկէ կրած է իր յամառ եւ անյագ հետաքրքրութիւնը դէպի ծով։

Էջեր