Ընկերա-մշակութային

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ. ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ՍԱՏԱՆԱՅԷՆ ՆՈՒԱՃՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ասկէ 2000 եւ աւելի տարիներ առաջ, այս օրը, մարդկութեան պատմութիւնը յեղափոխող կարեւորագոյն դէպքերէն մէկը պատահած է՝ Սուրբ Հոգիին գալուստը:
Արդարեւ, քրիստոնեայ, ինչու չէ նաեւ ոչ-քրիստոնեայ աշխարհներուն համար ծանօթ է այս իրադարձութիւնը: 

ՄՏԱԾԵ՛ՆՔ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ, ԳՐՈՂԻ ԵՒ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ԻՐԱՒՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ըսուեցաւ՝ «Սփիւռքի տարի»: Երբեմն կը մտածեմ, թէ ի՞նչ կրնայ ըլլալ սփիւռք(ներ)ի մօտաւոր ապագան, եթէ բացակայի հայ մամուլը, եթէ չունենանք եւ չպահենք իր դերին եւ կոչման ծառայող արժանաւոր հայ մամուլ:

ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ, ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մեր կեանքը լեցուած է համախտանիշներով: Կ՚ապրինք համախտանիշներու դարուն մէջ, եւ երբեմն այնքան մտահոգիչ չեն ըլլար ֆիզիքական հիւանդութիւնները, որքան՝ համախտանիշները, որոնց թիւը օրէ օր կ՚աւելնայ եւ որոնցմով աւելի շատ մարդիկ կը սկսին տառապիլ աշխարհի ամէն կողմը:

ԿՐԿԻՆ ՄԱԽՈԽԵԱՆԸ. ՅԱՅՏՆԻՆ ԵՒ ԱՆՅԱՅՏԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր տաղանդաւոր հայ ծովանկարիչ, Տրապիզոն ծնած արուեստագէտ Վարդան Մախոխեանի ծննդեան օրն է: Այս արուեստագէտին մասին ժամանակին ըսած են հետեւեալը՝ «Յայտնի ու անյայտ հանճարը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԷՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՆԱՄԱԿՆԵՐ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Եւրոպայի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ երեխաներուն հարցուցած են, թէ ի՞նչ կը մտածեն Աստուծոյ մասին։ Որպէս իրենց կրօնական կրթութեան մաս՝ կարգ մը ուսումնասիրողներ անոնցմէ պահանջած են, որ նամակ գրեն Աստուծոյ եւ բացատրեն իրենց զգացումներն ու փափաքները։

ՍՈՒՐԲ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Տ. Մկրտիչ Ս. Արք. Աղաւնունի «Հայկական հին վանքեր եւ եկեղեցիներ Սուրբ երկրին մէջ» աշխատութեան մէջ կը լուսաբանէ քրիստոնեաներուն անապատական կեանքին վիճակը եւ թէ ի՛նչ պատճառներէ մղուած նոյն բարեպաշտ քրիստոնեաները ձգեցին անապատական կեանքը ու հիմնեցին մեծամեծ վանքեր, որոնք վերածուեցան հոգեւոր կեանքի եւ կրօնական ուսման եւ աղօթքի սրբավայրերու:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՀՈԳԵՒՈՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔՈՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղը Յինանց կիրակիներու եօթներորդ կիրակին է, որ կը կոչուի Երկրորդ Ծաղկազարդ:
Իւրաքանչիւր շաբաթ օր այս ընդհանուր խորագիրին՝ «Կիրակմուտքի խորհրդածութիւններ» տակ, կ՚անդրադառնամ օրուան խորհուրդին, փորձելով որոշ բացատրութիւններ տալ: 

ԵՐԱԶՆ ՈՒ ԻՐԱՒԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

«Ընդհանրապէս այդպէս կ՚ըլլայ: Կը մտնես հանդիսադաշտ ու անհամբեր եւ անհանդարտ աչքերով, դաշտը լեցուցած հարիւրաւոր համազգեստով շրջանաւարտներուն մէջէն, զինք կը փնտռես:

Էջեր