Ընկերա-մշակութային

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԿԷՏԸ…

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լուսինէ Յովհաննիսեան լրագրող, հրապարակախօս է: Հայաստանի անկախութեան առաջին տարիներուն, աշխոյժ լրագրողական գործունէութիւն ունեցած է այդ տարիներուն լոյս տեսած «Անկախութիւն», «ԱՐ», «Շրջան», «Այժմ» շաբաթաթերթերուն մէջ:

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՔԱՌՕՐԵԱՅ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ՝ ՄԵՐ «ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ»Ը

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ապրիլ ամիսը հայ ժողովուրդին համար եղած է տագնապի, դժբախտութեան, կեղեքումի ամիս մը, սակայն ան միաժամանակ վերազարթօնքի, յարութեան եւ գօտեպնդման ամիս է։ 2016 թուականի Ապրիլի քառօրեայ պատերազմը դժբախտացուց բազմաթիւ հայերու օճախները՝ հարիւրէ աւելի զոհեր խլելով եւ շուրջ երկու հարիւր երիտասարդներ հաշմանդամ դարձնելով։

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Ը.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Երբ Պետրոս Կաթողիկոս Ձորովանքէն Անի կը վերադառնար, հրաման կը տրուի, որ ձերբակալեն զինք՝ իբրեւ կասկածելի մէկը յունական կայսրութեան ծառայող։ Այդ ժամանակ աթոռը պարապ չթողելու համար, Սանահին վանքի վանահայր Դէոսկորոսը կաթողիկոս կ՚օծուի։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՄԱԼԹԱՅԻ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի համար քաղաքական իրարանցումի եւ փոփոխութիւններու վերջին օրերուն աննկատ մնաց մշակութային կարեւոր իրադարձութիւն մը՝ այդ օրերուն Հայաստանը փայլուն կերպով ներկայացաւ Մալթայի Միջազգային երաժշտական փառատօնին:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԳԻՆԻԻ ՕՐԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ

Երեւանի մէջ կը սկսի հայկական գինիի լաւագոյն աւանդոյթներու զարգացման ու ներկայացման նուիրուած «Երեւանի գինիի օրեր» միջոցառումը։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, միջոցառումը Երեւանի քաղաքապետարանի աջակցութեամբ նախաձեռնած են «Արենի» փառատօն հիմնադրամը, որ տարիներ շարունակ կը կազմակերպէ Արենի գինիի փառատօնը եւ Աննա Մազմանեան։

ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օ­րեր ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի The Loft սրճա­րա­նին մէջ, հա­ւաքուած էին բազ­մա­թիւ մար­դիկ: Ա­նոնք ե­կած էին գրկե­լու Լէյ­լա մեծ մայ­րի­կը… 
Խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած այս ձեռ­նար­կը խո­րագ­րուած էր « Կ­­՚ու­զեմ ա­մուր գրկել Լէյ­լա մեծ մայ­րի­կը»:

ՀԱՌԻՃԱՎԱՆՔԻ ԹՐԲԱՆՃԵԱՆ ԸՆԾԱՅԱՐԱՆԸ՝ ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԸ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանը իբրեւ հոգեւոր դարբնոց, մարդակերտումի եւ հոգեկերտումի բնօրրան, երկար տարիներ շարունակ թրծած է անհամար սերունդներ, որոնք ծառայած են մեր ազգին եւ Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ։

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Զ.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Կոչուած է նաեւ Սրբոյն Գրիգորի ժողով, Դուինի Ս. Գրիգորի Կաթողիկէին մէջ գումարուած ըլլալուն համար։ Գումարուած է 554 թուին Մարտ 29-ին, Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի Կաթողիկոսի օրով, «ընդդէմ քաղկեդոնականներու», ինչպէս նաեւ նեստորականներու գտած համարձակութեան առաջքը առնելու համար

ԹԱՒՇԵԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՆԿԱՐԻՉԸ՝ ՌՈՒԲԷՆ ՄԱԼԱՅԵԱՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի համար շատ կարեւոր այս օրերուն ստեղծուեցան խորհրդանիշներ, որոնք յեղափոխութեան անբաժանելի մասը դարձան: Բազում խորհրդանիշներու կարգին ինքնատիպ պաստառներ գրուեցան եւ հրապարակ հանուեցան:

Էջեր