Ընկերա-մշակութային

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Ե.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Չորրորդ ու Հինգերրորդ դարերուն Մեծ Հայքի Տարօն գաւառի Աշտիշատ աւանը Եկեղեցւոյ ժողովներուն գլխաւոր վայրն էր դարձած։ Փաւստոս Բիւզանդի վկայութեամբ՝ «Ներսէս Մեծ գնաց հասաւ Տարօն գաւառի կողմերը եւ իր մօտ հաւաքեց հայոց աշխարհի բոլոր եպիսկոպոսները։

ՓԱՓԱԶԵԱՆ. ՄԵԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յոբելեանները առիթ կ՚ըլլան վերյիշելու մշակոյթի, գիտութեան մեր մեծերը, որոնց անունները մեր ժողովուրդին պատմութեան լուսապսակներն են: Այդ անուններէն է Վահրամ Փափազեան, որուն ծննդեան 130 եւ մահուան 50-ամեակները կը լրանան այս տարի:

«ԵԹԷ ՈՐԲ ՄՆԱՅ ԳԻՐՔԸ ՀԱՅ ՄԱՐԴԷՆ, Ո՛ՐԲ ԿԸ ՄՆԱՅ ՀԱՅԸ ԻՐ ՀԱՅՈՒԹԵՆԷՆ»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ 

Ազգերը ընդհանրապէս կը ճանչցուին իրենց գրականութեամբ, լեզուով ու մշակոյթով։ Իսկ այն ժողովուրդները, որոնք այլեւայլ պատճառներով աղարտած են իրենց ինքնութիւնն ու ազգութիւնը, չեն կրցած պահել ու պահպանել իրենց ազգութիւնը, դատապարտուած են ձուլումի։

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Դ.)

Ուսումնասիրեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Տիե­զե­րա­կան եր­րորդ Ժո­ղո­վը գու­մար-ւե­ցաւ Ե­փե­սո­սի մէջ, 431 թուին, Թէո­դո­սիոս Կրտսե­րի հրա­մա­նով՝ Նես­տո­րի եւ իր հե­տե­ւորդ­նե­րուն ա­ղան­դը քննե­լու ու դա­տա­պար­տե­լու հա­մար:

ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ծը, բո­լոր գնա­հա­տում­նե­րով, կո­չուած է պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն: Այդ­պէս ար­ձա­գան­գած է թէ՛ դուր­սի աշ­խար­հը, թէ՛ ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նը՝ նո­րըն­տիր վար­չա­պետ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ տասն­մէկ օր տե­ւած խա­ղաղ անհ­նա­զան­դու­թեան շար­ժու­մէն ետք: 

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հայ իրականութեան մէջ լոյս տեսած են ազգագրութեան նուիրուած քանի մը պարբերականներ եւ թերթեր: Անոնցմէ առաջինը «Ազգագրական հանդէս»ն է՝ հայ ազգագրական առաջին պարբերականը, որ հրատարակուած է 26 հատորով եւ որուն բոլոր հատորները թուայնացման ալիքին հետ, համացանցի մէջ են՝ թուայնացուած տարբերակով:

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕՓԵՐԱՅԻ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՀԱՄԵՐԳՆԵՐՈՎ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ՝ ՍԷՐՃԱՆ ԿԱԶԵՐՕՂԼՈՒԻ ՄԱԿԱՆԻՆ ՆԵՐՔԵՒ

Իսթանպուլի պետական օփերայի մանկանց երգչախումբը շաբաթավերջին հանդէս եկաւ երկու կարեւոր համերգներով։ Առաջին համերգը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, «Զորլու» առեւտուրի կեդրոնի սրահին մէջ։

ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ՝ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐ ԶՕՀՐԱՊԻ

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Կլենտէյլի «Յովհաննէս Թումանեան» մասնաճիւղին, «Գրիգոր եւ Մարիամ Գարամանուկեան» երիտասարդական կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ գրական-հրապարակային ձեռնարկ՝ նուիրուած արեւմտահայ երկու տիտաններու՝ Յակոբ Պարոնեանի եւ Գրիգոր Զօհրապի:

Արդէն Ուշ Էք…

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

Պահրէյնի թագաւորութեան գիրքի միջազգային 18-րդ ցուցահանդէսը ունեցաւ բաւական յատկանշական դրուագներ: Նախ՝ Պահրէյնի Մուհարաք քաղաքը հռչակուած է 2018 տարուան Իսլամական մշակոյթի մայրաքաղաք:

ԱՔՍՈՐԷՆ ԵՏՔ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս օրերուն Երեւանը լարուած վիճակի մէջ է: Անհնազանդութեան ցոյցերն ու բողոքի գործողութիւնները՝ իշխանական նոր կարգին դէմ, թափ առած եւ ընդրգկած են Երեւանի ողջ կեդրոնն ու մերձակայ տարածքները:

Էջեր