Ընկերա-մշակութային

ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆ - 145

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տարի կը լրանայ անուանի լեզուաբան, բառարանագիր եւ գիտնական Հրաչեայ Աճառեանի 145-ամեակը: Հիմնուելով լեզուաբանին յուշերուն վրայ, ժամանակին անդրադարձած էինք Պոլսոյ անոր կեանքին եւ գործին մանրամասնութիւններուն, բայց ծանօթ է, որ Հրաչեայ Աճառեանի վրայ մեծ ազդեցութիւն ձգած է նաեւ Փարիզը, ուր ան 1895 թուականին կը մեկնի բարձրագոյն կրթութիւն ստանալու «Սորպոն»ի համալսարանին մէջ, ուր կ՚աշակերտէ Անթուան Մէյէին, իսկ 1898 թուականին Սթրազպուրկի մէջ՝ Հ. Հիւպշմանին։

ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Մարդը՝ մաս կազմելով բնական էքօհամակարգին, կ՚օգտագործէ բնութեան պաշարները. օդէն, ջուրէն, հողէն, կենդանական ու բուսական աշխարհէն եւ իր կեանքի ու գործունէութեան ընթացքին կը ներգործէ այդ էքօհամակարգի վրայ իր թափօններով, մթնոլորտ արտանետումներով ու կեղտաջուրերու արտահոսքերով:

«ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՀՈԳԵՑՈՒՆՑ ԴՐՈՒԱԳՆԵՐՈՎ ԿԸ ՓՈՐՁԵՄ ԳՐԱՒԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՍ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ»

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Ուսուցչուհի մըն է այս ըսողը, որ կը հպարտանայ իր բացառիկ կարողութիւններով ու, չես գիտեր՝ ինչո՛ւ, կարիքը կը զգայ զանոնք ի լուր աշխարհին յայտնելու: Կը խորհիմ, թէ միթէ հպարտառի՞թ երեւոյթ է սա, թէ՞ հակառակը, այսինքն՝ պարտուողականութեան տիղմին մէջ թաթախուած ըլլալու փայլուն ապացոյց. ո՞ր մէկը:

ՊՍԱԿ ԿԱՄ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Պսակ կամ Ամուսնութիւն մեր Եկեղեցւոյ սրբարար խորհուրդներէն հիգերորդն է։ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած խորհուրդ է: Աստուած, երբ Ադամի կողէն Եւան ստեղծեց, անոր հաւանութեամբ. «Տէր Աստուած Ադամէն առած կողին ոսկորը կին շինեց ու զանիկա Ադամին բերաւ։

ԱՆՀԱՏԱԿԱ՞Ն, ԹԷ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ընկերային հոգեբաններ Ճիմ Սիտանիուսի եւ Ֆելիսիա Փրաթթոյի կողմէ գրի առնուած «Ընկերային գերակայութիւն» (Social Dominance) գիրքին մէջ կայ ուշագրաւ կէտ մը. «Անհատի վրայ հիմնուած դասակարգութիւններու (hierarchy) մէջ անհատները կրնան վայելել մեծ ուժ, հեղինակութիւն կամ հարստութիւն, որոնք շնորհուած են իրենց ֆիզիքական ուժի, առաջնորդութեան, գեղարուեստական, քաղաքական, գիտական տաղանդներու կամ նուաճումներու միջոցաւ»։

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ Կ՚ԱԽՏՈՐՈՇԵՆ ԵՒ ԼՍՈՂ ԿԸ ՓՆՏՌԵՆ, ՆԵՐՍԸ ԵՒ ԴՈՒՐՍԸ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Հայաստանեան մամուլին մէջ, թեր ու դէմ կարծիքներու եւ խծբծանքի նմանող թոհուբոհին մէջ, երբեմն կը յայտնուին մտաւորականներու միտքեր, որոնք եթէ լսուին յաճախ քարացած կամ թմբիրի մատնուած հանրային կարծիքին կողմէ, երկրին մէջ ստեղծուած կիրքի եւ թշնամանքի մթնոլորտը կը փոխուի, կը գերակշռեն իրատեսութիւնը եւ ազգայինը:

ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 175-ԱՄԵԱՅ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԹԻՒ - (Բ)

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Արդէն տեղեկացուցած էինք, որ այս տարի կը լրանայ Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ 175-րդ տարեդարձը: Այս յոբելենական առիթով, բազմաթիւ ձեռնարկներու կարգին, լոյս տեսաւ «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ՝ 175-ամեայ տարեդարձին առթիւ» հատորը, զոր խմբագրած եւ աշխատասիրած է վերապատուելի տքթ. Վահան Յ. Թութիկեան:

ԿՈՐՍԵԱԼ ՅՈՒՇԵՐ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Կ՚ըսեն, թէ ուժգին սթրեսի հետեւանքով մարդ կը կորսնցնէ իր յիշողութիւնը: Պարբերաբար թէ՛ բարի, թէ վատ յիշողութիւնները կը սկսին սրբուիլ մեր ուղեղէն: Այս ալ չարաբաստիկ հիւանդութեան տեսակ մըն է:

Էջեր