Ընկերա-մշակութային

ԱՆՈՐՈՇՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

27 սեպտեմբեր 2020-ը մեր նոր ժամանակներու պատմութեան շրջադարձային թուականը դարձաւ: 27 սեպտեմբերին մեր պատմութեան մէջ նոր էջ մը բացուեցաւ, էջ մը որ շատերուս համար յուսադրական եւ փայլուն պիտի ըլլար, սակայն 9 եւ 10 նոյեմբերի օրերը եկան այդ էջը սեւցնելու եւ դարձնելու թերեւս մեր պատմութեան ամենէն վատ եւ տժգոյն ու ամօթալի ժամանակաշրջանը:

Ո՞ՒՐ ԷԻՐ ԱՍՏՈՒԱԾ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Աստուած մեզի հետ էր՝ Արցախի, Շուշիի, Հադրութի, Քուպաթլուի, Զանգելանի, Ֆիզուլիի, Ճեպրայիլի, Ակնայի, Քարվաճառի, Բերձորի մէջ։ Աստուած մեր զինուորի, մեր կամաւորներու կողքին էր՝ ամուր բռնած անոնց ձեռքէն:

«ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵՆԷՆ» (Բ)

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Պոէթիուս բանտին մէջ կը շարունակէ զրուցել «Փիլիսոփայութեան» հետ, որ կ՚ըսէ.
«Մեր ունեցած արժէքաւոր իրերով «արժանապատիւ» չենք ըլլար։ Իսկ անոնցմով  արժանապատիւ զգացող մարդը ինքզինք կը խաբէ։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ինչպէ՞ս կը պատահի, թէ Ան որ ըսաւ՝ «եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ դարձուր անոր» (Մտ 53.39), սակայն Ան Իր երեսը չդարձուց, երբ քահանայապետին ծառան ապտակեց զԻնք, այլ՝ Ինքզինք պաշտպանեց ու ըսաւ. «Եթէ սխալ բան մը խօսեցայ՝ ցոյց տուր սխալը. իսկ եթէ շիտակ է ըսածս՝ ինչո՞ւ կը զարնես Ինծի» (Յհ 18.23):

ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Պատերազմը հետզհետէ կը սաստկանար:
Ինչպէս մեզմէ շատեր, ես նոյնպէս կ՚աղօթէի իմ երեք եւ աւելի սրբութիւններու համար՝ Արցախի, եղբօրս եւ բոլոր զինուորներու: Օրէ օր կը զգայինք մօտալուտ յաղթանակի շունչը:

Էջեր