Ընկերա-մշակութային

ԱՐՑԱԽ. ԼՈՒՌ Է ԵՒ ԱՄՈՒՐ ՅՈՅՍԸ ՔՈ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Արցախի մասին գրելը այլեւս ծանր է, դժուար, երբեմն՝ անհնար: Արցախը արցունք դարձած է բոլորիս աչքին: Գրական բարձր բառով հանապազօրեայ, իսկ առօրեայ իմաստով՝ ցամաք հացի կարօտ է արցախցին այսօր:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ԳՈՐԾԱԿԻՑ ԸԼԼԱՆՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՇԱՀԱՐԿԵԼՈՎ ԱՆՈՐ ՄԵԶԻ ՁՐԻԱԲԱՐ ՏՈՒԱԾ ՇՆՈՐՀՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԳԵՒՆԵՐԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 3.16-4.1:
Պօղոս առաքեալին Կորնթացիներուն ուղղած առաջին նամակէն 1.25-30:

ՀԱՅ ԲԵՄԻ ՉՔՆԱՂ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒՀԻՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր կը լրանայ հայ բեմի աննման դերասանուհի Արուս Ոսկանեանի մահուան 80-րդ տարելիցը: 1943 թուականի յուլիսի 20-ին ան 54 տարեկանին լքեց երկնային կեանքը՝ յաւերժ ապրելով հայ թատրոնի եւ շարժանկարային արուեստի պատմութեան մէջ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ՆՇԽԱՐՆԵՐ. ՎԱՐԴԱՎԱՌԸ ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՄԷՋ ՝ ԵՐԵՔ ՕՐ ՈՒ ԳԻՇԵՐ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հաֆիք գաւառակը կը գտնուէր Սեբաստիոյ հարաւ-արեւելեան կողմը: Կեդրոնն էր Գոչասար կամ Պետրոսի աւանը, Ալիսի աջ ափին վրայ:

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՏՄԵՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՎԷՊԵՐԸ (Դ.)

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կը շարունակենք մեր խորհրդածութիւնները վարակիչ հիւանդութիւններու եւ համաճարակներու գրականութեան մէջ տեղին մասին։
Համաճարակներու կամ վարակիչ հիւանդութիւններու մասին վէպերը աննկարագրելի կարեւորութիւն կը ներկայացնեն ամբողջ մարդկութեան համար՝ այն առումով, որ հեղինակներու գրեթէ բոլորը ներշնչուած են աշխարհի վրայ նախապէս գոյութիւն ունեցած հիւանդութիւններէ եւ անոնց նիւթական, առողջապահական, ընկերային եւ այլ ազդեցութիւններէն։

ՀԱՍԿՆԱԼ ԵՐԿԱԹԻ ԼԵԶՈՒՆ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երկաթը՝ ծանր, կռելի այդ մետաղը կեանք կառուցող տարր մըն է: Այս եզրայանգումին կու գանք անգամ մը եւս՝ ծանօթանալով սփիւռքահայ մտաւորական Կիրակոս Գույումճեանի «Իմ երթս երկաթին հետ» նորատիպ գիրքի բովանդակութեան:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Իմաստութիւն Սողոմոնի գիրքէն 7.25-8.4: Զաքարիայի մարգարէութենէն 14.16-21: Յովհաննէս առաքեալի Ընդհանրական Առաջին Նամակէն 1.1-7: Մատթէոսի Աւետարանէն 16.13-17.13:

Էջեր