Եկեղեցական

ՄԵՌԵԼՈՑ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Տարուան ընթացքին Տաղաւար հինգ տօներուն յաջորդող օրերը Մեռելոց կը կոչուին։ Եկեղեցւոյ Հայրապետները այնպէս կարգաւորած են, որպէսզի մեռելներուն եւս՝ որոնք յաղթական եկեղեցին կը կազմեն, յիշեցնենք յարութեան մասին, որպէսզի անոնց յոյսը չմարի։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Աւետիսն է նոր կեանքի, զոր անգամ մը եւս կը յայտարարէ Ս. Եկեղեցին եւ անտարակոյս բոլորիս հոգիները կը լեցուին անպարագրելի ուրախութեամբ։ Բառերը բաւական չեն բացատրելու Քրիստոսի Յարութեան խորհուրդը, զորս կ՚ապրինք խոր հաւատքով, քանզի մեր առջեւ կը բացուի նոր կեանքի արշալոյսը։

ԳԵՂԱԾԻԾԱՂ ԼՈՒՍԱՂԲԻՒՐՈՎ ԵՐԳԵՆՔ ՏԻՐՈՋ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎՐԴ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Քրիստոնեայ աշխարհը այսօր կը տօնէ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան աւետիսը, որ նոր կեանքի սկիզբը դրաւ իր յաղթահարիչ կնիքով։ Այս պատկառելի աւետիսն է, որ յետ Յարութեան վերակենդանացուց աշակերտները, որոնք Յիսուսի խաչելութեամբ յուսալքուած էին աշխարհի դիմաց։

ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԿՈՐԻՒՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

«Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց, Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի»։
Աւելի քան երկու հազար տարիէ ի վեր ո՜վ գիտէ քանի անգամ այս հրաշալի աւետիսը մարդկանց աւետուած է. «Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց, Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի»։

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աւագ ուրբաթ օրը եկեղեցւոյ կեանքին ամենէն սրբազնագոյն, նուիրական եւ միաժամանակ ամենածանր օրն է։ Այդ օրուան ընթացքին է, որ կը կատարուին մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ձերբակալութիւնը, չարչարանքները, խաչելութիւնը, մահն ու թաղումը։

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Աւագ շաբթուան արարողութիւնները ընթացքի մէջ են՝ վերանորոգ խորհուրդով։ Երէկ, Աւագ հինգշաբթի եւ այսօր, Աւագ ուրբաթ, հոգեպարար եկեղեցական արարողութիւնները անբացատրելի զգացումներ առթեցին Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ զաւակներուն։

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աւագ հինգշաբթին, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ ծիսական արարողակարգին մէջ ամենէն խորհրդաւորն է եւ ժողովուրդին կողմէ ամենասիրելին։ Այսօրուան աւարտին կատարուած է Վերջին Ընթրիքը, Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին հաստատումը եւ Վերջին Կտակը։

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ ԱՂԷՏԻ ԳՕՏԻ ԱՅՑԵԼԵՑ

Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար փրոֆ. տքթ. Ժերրի Փիլլէյ եւ Միջազգային ու միջեկեղեցական օժանդակութեան կազմակերպութեան՝ «ACT Alliance»ի ընդհանուր քարտուղար Ռուտելմար Պուէնօ տէ Ֆարիա երէկ Մերսինի վրայով Իսքենտէրուն մեկնեցան, ուր հանդիպում մը ունեցան Հայ Առաքելական, Արաբ Ուղղափառ եւ Լատին Կաթոլիկ հոգեւոր կեդրոններու պատասխանատուներուն հետ։

ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աւագ չորեքշաբթին խաղաղ օր մըն է։ Յիսուս Իր սովորութեան համաձայն Տաճար չ՚երթար աղօթելու կամ քարոզելու։
Աւագ չորեքշաբթին նախապատրաստուելու եւ ինքնամփոփուելու օրն է՝ յաջորդող օրերուն գալիք փոթորիկներուն տոկալու համար։

Էջեր