Թրքահայ կեանք

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Մար­մա­րա­յի խմբակ» հիմ­նար­կի նա­խա­գահ Տքթ. Աք­քան Սու­վէ­րը։ Այս վերջ­նոյն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Լա­լէ Այ­թանչ Նալ­պանտ եւ Ճա­ֆէր Օք­րա։

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ

Գարթալի Սուրբ Նշան եկեղեցին նորոգութեան երկար շրջանէ մը վերջ շաբաթավերջին օծուեցաւ հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ տեղի ունեցած աւանդական հանդիսութեան ընթացքին ստեղծուեցաւ յուզումնալի մթնոլորտ:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՎԱՐՍԷՆ ՕՐՈՒՆՃԱՔՃԸԷԼԻ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ մեր հա­մայն­քի ե­րի­ցա­գոյն ան­դա­մու­հի­նե­րէն 103-ա­մեայ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լին, ո­րու տա­րե­դար­ձը կը նշուէր։

«ՀԱՅՃԱՐ»Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի դարա­ւան­դին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­սու­լիս մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր «Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

ՀՐԱՆԴ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ ԳՈՆԻԱՅԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ՄԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԱՌՆՕ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՀԵՏ

Գո­նիա­յի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ճատ­րա­կի կա­րե­ւոր մրցա­շարք մը, որու ար­դիւնք­նե­րուն հի­ման վրայ յայտ­նի դար­ձան այն խում­բե­րը, ո­րոնք բարձ­րա­ցան՝ Թուր­քիոյ ճատ­րա­կի սիւ­փէր լի­կը։

ԳԼՈՏԻԱ ԵԱՂՍԸԶՕՂԼՈՒԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Գնա­լը կղզիի մէջ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը ե­րէկ ող­ջու­նե­ցին ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գի­տու­հի Գլո­տիա Էտ­նա Եաղ­սը­զօղ­լուի ա­ռա­ջին ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Ճաշ» ճա­շա­րա­նէն ներս բա­ցուած ցու­ցա­հան­դէ­սը խո­րագ­րուած էր «Նե­րաշ­խար­հիս գոյ­նե­րուն ձայ­նը»։

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՍԵՄԻՆ ԺՈՂՈՎ

Այս առաւօտ Պատրիարքարանի երդիքին տակ կարեւոր խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ 2015-2016 կրթական շրջանին ընդառաջ:
Իսթանպուլահայ վարժարաններու աշակերտութեան դիմագծին վերաբերեալ հարցերու քննարկում:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Գումգաբուի մէջ տեսակցեցաւ համայնքային հաստատութիւններու ատենապետներուն հետ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

​Գումգաբուի Աթոռանիստ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի անդամները՝ գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Անդրէաս Ա. Քհնյ. Յակոբեանի, ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի եւ իր գործակից ընկերներուն այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՀԱՅՃԱՐ-Ի 9-ՐԴ ՏԱՐԻՆ

Գնալըի Կազդուրման կայանի պատշգամին վրայ տեղի ունեցաւ տարեդարձի խանդավառ ընթրիք մը, որ անցաւ փայլուն:
Միութեան վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկին ընթացքին բոլորը դրուատիքով անդրադարձան ցարդ կատարուած գործունէութեան եւ խրախուսական արտայայտութիւններ ունեցան ապագայի համար:

Էջեր