Լրահոս

ՌԱՅՄՈՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, պատ­մա­բան Ռայ­մոն Գէոր­գեան ե­րէկ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած էր իր ե­լոյ­թը։

ԿՈՒՍԱԿԱԼԻՆ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ

«Տէրսաատէթեան հանդիպումներ»ու գծով փոքրամասնութեանց հոգեւոր առաջնորդները հիւրընկալուեցան Իսթանպուլի նահանգապետարանէն ներս:
Վասիփ Շահինի տանտիրութեամբ կազմակերպուած ճաշասեղանին շուրջ էր Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

ՆՈՐ ՄՈՒՐ ՄԸ ՄԵՐ ՃԱԿ­ՏԻՆ

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

​Ինչ­պէս ան­հատ­նե­րու պա­րա­գա­յին, խմբա­ւո­րում­ներ ալ՝ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, եր­կիր­ներ, ազ­գեր, եւ այլն, կա­տա­րեալ չեն ըլ­լար, այլ կ՚ակն­կա­լուի, որ ձգտի՛ն կա­տա­րե­լու­թեան: Այդ ձգտու­մի եւ ի­րա­գոր­ծում­նե­րու ար­ժե­չափն է, որ կը հաս­տա­տէ ա­նոնց քա­ղա­քակր­թու­թեան մա­կար­դա­կը:

ԴԷՊԻ ԱՊՐԻԼ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան հար­ցի վե­րա­բե­րեալ օ­րէնսդ­րա­կան նոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մը յա­ռաջ կը տա­րուի ներ­կա­յիս։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նե­լու ուղ­ղեալ օ­րէն­քի նոր նա­խա­գիծ մը պատ­րաստ պի­տի ըլ­լայ մին­չեւ Ապ­րիլ։

FORBES-Ի ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ ՉՈՐՍ ՀԱՅ ՄԻԼԻԱՌԱՏԷՐ

Ա­մե­րի­կեան Forbes հան­դէ­սը այս տա­րի եւս հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի մի­լիա­ռա­տէր­նե­րու ցու­ցա­կը։ Ար­դէն 30-րդ ան­գամ կը հրա­պա­րա­կուի այս ցան­կը, իբր այդ կը հա­մա­րուի յո­բե­լե­նա­կան։

ՍԱՍՈՒՆԵԱՆԻՆ ՈՍԿԷ ԳՐԻՉ

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Հա­յաս­տա­նի Լրագ­րող­նե­րու տան եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւն մը՝ ի պա­տիւ «Գա­լի­ֆոր­նիա Քու­րիըր» թեր­թի հրա­տա­րա­կիչ ու խմբա­գիր Յա­րութ Սա­սու­նեա­նի։

ՏԱՐԱԾՔԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՅՑ

ԵՄ-ի Արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան հարցերով գերագոյն յանձնակատարը շփումներ կ՚ունենայ Հարաւային Կովկասէ ներս:
Ֆետերիքա Մոկերինի այսօր Երեւան հասնելէ առաջ, երէկ Պաքուի մէջ Ատրպէյճանի Նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ մասնակցեցաւ Հարաւային կազի միջանցքի խորհրդակցական խորհուրդի նախարարաց մակարդակով կազմակերպուած ժողովին, որուն ներկայ էր նաեւ Ուժանիւթի նախարար Ալպայրաք:

Էջեր