Լրահոս

ՊՐԻՒՔՍԷԼԷՆ ՆԱՄԱԿ ՄԸ՝ ՓՈՒԹԻՆԻՆ

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր նա­մակ մը ու­ղար­կեց Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին՝ Եւ­րո­միու­թեան եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵԱՏՄ) մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հաս­տատ­ման ա­ռա­ջար­կով։

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՀԵՏ

«Ման­կա­կան եւ­րո­տե­սիլ-2015»ի հա­յաս­տա­նեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Պուլ­կա­րիոյ մէջ է, ուր Մի­քան յա­գե­ցած ծրա­գիր ու­նի՝ լե­ցուն տար­բեր փոր­ձե­րով, ձայ­նագ­րու­թիւն­նե­րով ու բազ­մա­պի­սի հան­դի­պում­նե­րով:

«ԵՒՐՕ-2016»Ը ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ

13 Նո­յեմ­բե­րին Փա­րի­զի մէջ կա­տա­րուած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը ցնցեց ամ­բողջ աշ­խար­հը: Ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս» մար­զա­դաշ­տին մօ­տա­կայ­քը, այն մի­ջո­ցին, երբ տե­ղի կ՚ու­նե­նար Ֆրան­սա-Գեր­մա­նիա ֆութ­պո­լի բա­րե­կա­մա­կան մրցու­մը:

ՀԱՄԱՏԵՂ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

«Թուրքիոյ եւ Յունաստանի գործակցութիւնը կրնայ փոխել ամբողջ Եւրոպայի հաւասարակշռութիւնները»։
Էրտողան եւ Տավուտօղլու երէկ Անգարայի մէջ հիւրընկալեցին Ալեքսիս Ցիփրասը, որ այցելեց նաեւ Ֆենէր։

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Սէն Փե­թերս­պուրկ գտնուող Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան Ռու­սաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին մայ­րա­քա­ղա­քի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քո­յի հետ մաս­նակ­ցած է հայ ազ­գա­յին դա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր, մեծ եր­գա­հան Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի յու­շար­ձա­նի բաց­ման հանդի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան:

ՆՈՐ ԵՌԱՆԴ, ԹԱՐՄ ՅՈՅՍԵՐ

26-րդ գումարման Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի աշխատաքը պաշտօնապէս սկսաւ՝ երեսփոխաններու երէկուան երդման հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Խորհրդարանի ամպիոնին մօտ իրենց երդումը կատարեցին նաեւ թրքահայ երեք պատգամաւորները՝ Մարգար Էսաեան, Սելինա Տողան եւ Կարապետ Փայլան:

Էջեր