Լրահոս

ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԼԷՊԻ ՎՐԱՅ ԿԵԴՐՈՆԱՑԱԾ

ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ ար­տա­հերթ ժո­ղով կը գու­մա­րեց Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին շուրջ՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս կեդ­րո­նա­նա­լով Հա­լէ­պի առ­կայ ի­րադ­րու­թեան վրայ։

EURIMAGES-Ի ԿԱԶՄԻՆ ՄԷՋ

Հայկական շարժանկարին առջեւ նոր հորիզոններ կ՚ուրուագծուին՝ գործակցութեան հնարաւորութիւններով:
Եւրոխորհուրդի հիմնադրամին միջոցները հասանելի պիտի ըլլան՝ ֆիլմերու արտադրութեան կամ ցուցադրութեան համար:

ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդը արտահերթ ժողով մը կը գումարէ Սուրիոյ ճգնաժամին օրակարգով:
Կատաղի կռիւներու մթնոլորտին մէջ Հալէպի շուրջ ստեղծուած իրավիճակը կը ստեղծէ խոր մտահոգութիւն:

ՍՈՒՐԻԱՆ ՆՈՐ «ՍԱՅՔՍ-ՓԻՔՕ»Ի ԳԼԽԱՒՈՐ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾԱՐԱՆՆ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յա­ռա­ջի­կայ 16 Մա­յի­սին իր լրու­մին պի­տի հաս­նի Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մար մշա­կուած «Սայքս-Փի­քօ» հա­մա­ձայ­նագ­րին 100-ա­մեա­կը: Այս հա­մա­ձայ­նու­թեամբ է, որ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան փլուզ­ման նա­խօ­րէին Մեծն Բրի­տա­նիան եւ Ֆրան­սան սե­ղա­նի վրայ դրին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը ի­րենց մի­ջեւ բաժ­նե­լու ծրա­գի­րը:

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը մնայ առ­կայ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ Ատր­պէյ­ճան-Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ շփման գծին եւ Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին եր­կայն­քով բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ

Մամ­լոյ ա­զա­տու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րուան առ­թիւ, ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը, որ հա­մախմ­բեց ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Լրագ­րող­նե­րու տան եր­դի­քին տակ այս առ­թիւ յանձ­նուե­ցաւ նաեւ «Մամ­լոյ ա­զա­տու­թեան ժա­մա­նա­կը» տա­րե­կան մրցա­նա­կը։

Էջեր