Լրահոս

ՊԱՔՈՒԷՆ ՆՈՐ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Պա­քուի կող­մէ ե­րէկ հնչեց մտա­հո­գիչ սպառ­նա­լիք մը եւս։ Ատր­պէյ­ճան սպառ­նաց Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի վրայ յար­ձա­կե­լով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ նման յար­ձա­կու­մի մը պի­տի փո­խա­դար­ձեն ան­հա­մա­չափ ու շատ ցա­ւոտ։

ԱՆԳԼԻՈՅ ՄԷՋ ԿՈԼԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ

Սպա­նիոյ «Էլ Քլա­սի­քօ»ն հա­րուստ էր ֆութ­պո­լը յատ­կան­շող բո­լոր դրուագ­նե­րով. ան­հա­տա­կան հնարք­ներ, խմբա­յին խա­ղեր, կո­լա­յին ա­ռիթ­ներ, վար­պե­տօ­րէն նշա­նա­կուած կո­լեր, կոշտ խա­ղար­կու­թիւն, հրմշտկոց, ի­րա­ւա­րա­րի վի­ճե­լի ո­րո­շում­ներ, դե­ղին քար­տեր, նոյ­նիսկ կար­միր քարտ (Ռէա­լի խմբա­պետ Ռա­մոս):

ՀԱՅ ԳԵՂԱՍԱՀՈՐԴՈՒՀԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՐՑԱՆԻՇ

Ռու­սաս­տան ծնած հայ գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­կե­նիա Մետ­վե­տե­ւա սահ­մա­նեց գե­ղա­սահ­քի կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի մրցա­նիշ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պոս­թըն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան ա­զատ ծրագ­րին մէջ 16-ա­մեայ Եւ­կե­նիա նուա­ճեց 150.10 կէտ, որ աշ­խար­հի մրցա­նիշ է:

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐ

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ պի­տի կա­տա­րէ ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում: Ա­ռա­ջին մրցու­մին (28 Մա­յիս) Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Կուա­թե­մա­լա­յի, իսկ երկ­րորդ մրցու­մին՝ (1 Յու­նիս) Սալ­վա­տո­րի հա­ւա­քա­կան­նե­րուն դէմ:

ՊԱՏԵՐԱԶՄ… ԴԱՐՁԵԱ՞Լ

Արցախի ճակատին վրայ տեղի կ՚ունենան՝ 1994 թուականին հաստատուած հրադադարէն ի վեր ամենախոշորածաւալ բախումները. կը տուժեն նաեւ խաղաղ բնակիչները:
Ահազանգային ծայրայեղ կացութիւն:
Անկանխատեսելի հետեւանքներով արկածախնդրութիւն:
Հարաւային Կովկասը կը դառնայ ռազմական գործողութիւններու թատերաբեմ-Երեւանի եւ Ստեփանակերտի կողմէ մատուցուած տուեալները հարցականի տակ կը թողուն Պաքուի պնդումները:

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Էրտողան Իլհամ Ալիեւին ցաւակցութիւն յայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի մէջ զոհուած ազէրի զինուորներուն համար:
Թուրքիա կը շարունակէ անվերապահօրէն դիրք գրաւել Ատրպէյճանի կողքին: Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ բողոքի ձայներ կը բարձրանան:

ՈՒԹ ՆՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն պայ­քար մղել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին դժբախ­տա­բար ութ զի­նուոր­ներ նա­հա­տա­կուե­ցան՝ ՓՔՔ­-ա­կան­նե­րուն հետ ծա­գած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։

ՆԱԹՕ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՔԻՆ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պեր­կի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, վար­չա­պե­տա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը կապ հաս­տա­տած է վար­չա­պե­տին հետ։

Էջեր