Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ ար­ձա­գան­գեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ շա­բա­թա­վեր­ջին կա­տա­րուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն՝ Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան այս կա­պակ­ցու­թեամբ ը­սաւ. 

ՑՆՑԻՉ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եմէնի տագնապը կու գայ ա՛լ աւելի խորանալ՝ նախկին բազմանեայ նախագահ Ալի Ապտուլլահ Սալիհի դէմ գործուած ծանրակշիռ մահափորձով:
Վերջին իրադարձութիւնները անխուսափելիօրէն յոռետեսութիւն կը ստեղծեն Սանհայի մէջ յառաջիկային ստեղծուելիք ընդհանուր կացութեան տեսակէտէ:

ՄԱՅՔԸԼ ՔՐԻՍԹԻՏԻՍԻ ԱՅՑԸ

Սեւ ծովեան տնտեսական համագործակցութեան կազմակերպութեան (ՍԾՏՀԿ) ընդհանուր քարտուղար Մայքըլ Քրիսթիտիս վերջին օրերուն շփումներ ունեցաւ Երեւանի մէջ, ուր ընդունուեցաւ նաեւ Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեանի կողմէ։

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ ԾԱՂԻԿՆԵՐ ԶԵՏԵՂԵՑԻՆ ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ

Ե­ղի­շէ Չա­րեն­ցի մա­հուան 80-ա­մեայ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ հայ գրող­նե­րը, ու­սու­ցիչ­ներն ու ա­շա­կերտ­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին մեծ գրո­ղի յու­շար­ձա­նին:
Թէեւ Ե­ղի­շէ Չա­րեն­ցը կարճ ապ­րած է՝ ա­նոր կեան­քի ա­մէն վայր­կեա­նը, լե­ցուն էին հա­յոց պատ­մու­թեան թէ՛ բերկ­րա­լից, թէ ող­բեր­գա­կան է­ջե­րով:

ԲԱՐԵԿԱՄԸ ԿԸ ՇԱՀԻ

Հանրապետութեան նախագահը Աղրըի մէջ խօսեցաւ Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու մասին:
Էրտողան շաբաթավերջին խիստ ոճով մը յայտնեց, որ կը կորսնցնեն անոնք, որոնք թշնամութիւն կը տածեն Թուրքիոյ դէմ:

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅԻՆ ԵՓԿ-ՓԵՏ-Ն ՊԻՏԻ ԽՐԱԽՈՒՍԷ՝ ՈՐՊԷՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐՔ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Ճիմ Մա­թիս յայ­տա­րա­րեց, որ Ո­ւա­շինկ­թըն ԵՓԿ-ն պի­տի խրա­խու­սէ՝ որ­պէս ոս­տի­կա­նա­կան զօրք։ 
«CNN Türk»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ճիմ Մա­թիս ներ­կա­յիս հնգօ­րեայ շրջա­գա­յու­թեան մը ձեռ­նար­կած է դէ­պի Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի տա­րած­քաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րէն Ե­գիպ­տոս, Յոր­դա­նան, Քուէյթ եւ Փա­քիս­տան։

ԿԱՐԵՒՈՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՊԿ-ի հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի հերթական նստաշրջանը տեղի ունեցաւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ:
Երեւանի դաշնակիցները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման պարագային կ՚աջակցին ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու ջանքերուն:

«ՖՈԹՈԼՈՒՐ» ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՆՇԷ ԻՐ 15-ԱՄԵԱԿԸ

Երեւանի մէջ այսօր կը նշուի «Ֆոթոլուր» գործակալութեան հիմնադրութեան 15-ամեակը։ Սա յատկանշական յոբելեան մըն է հայկական զանգուածային լրատուութեան աշխարհին տեսակէտէ։

Էջեր