Լրահոս

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ԵՒՍ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ նա­խորդ գի­շեր հայ զի­նուոր մը եւս նա­հա­տա­կուե­ցաւ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յուած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ դի­պու­կա­հա­րի մը կող­մէ բա­ցուած կրա­կին զոհ գնաց Կա­րէն Ու­լու­պա­պեան (1995)։

Կլէյտիս Պէրէճիքլեան դարձած է Նոր Հարաւային Ուելսի Վարչապետ

Կլէյ­տիս Պէ­րէ­ճիք­լեան դար­ձած է Նոր Հա­րա­ւա­յին Ո­ւելս նա­հան­գի 45-րդ վար­չա­պե­տը: Ան, Յու­նուար 23­ին, միա­ձայն ընտ­րուած է Լի­պե­րալ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի պաշ­տօ­նին:

Ե­ՐԷԿ ՀԻՆԳ ԹՈՒՐՔ ԶԻ­ՆՈ­ՒՈՐ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿՈ­ՒԵ­ՑԱՒ ՍՈՒ­ՐԻՈՅ ՄԷՋ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րէն հինգ զի­նուոր­ներ ե­րէկ նա­հա­տա­կուե­ցան Սու­րիոյ մէջ։ Բա­նա­կը թա­փով յա­ռաջ կը տա­նի «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կեդ­րո­նա­ցած են Էլ Պապ քա­ղա­քին վրայ։

«Բո­լո­րը Կը Սի­րեն Մխի­թա­րեա­նը»

Անգ­լիոյ Մեն­չըս­թըր քա­ղա­քին մէջ 1968 թուա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող հայ­կա­կան ճա­շա­րա­նը՝ «Ար­մի­նիըն թա­վեր­նա», վեր­ջին շրջա­նին դար­ձաւ անգ­լիա­կան մա­մու­լին ու­շադ­րու­թեան ա­ռանց­քը՝ շնոր­հիւ «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ»ի եւ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի միջ­նա­պահ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նի:

ԻՐԵՐԱՅԱՋՈՐԴ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Սէրկէյ Լաւրով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շօշափեց Սեպաստիան Քուրցի եւ Եդուարդ Նալպանտեանի հետ:
Հայ եւ ռուս նախարարները հերթական անգամ կանգ առին Վիեննայի եւ Սեն Փեթերսպուրկի մէջ անցեալ տարի նախագահներու մակարդակով գոյացած պայմանաւորուածութիւններուն վրայ: Երեւանի համոզմամբ՝ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի անհասցէ յայտարարութիւնները սանձազերծութեան կը մղեն Պաքուն:

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ ԵՐԷԿ ԴԱՐՁԵԱԼ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ՀԱԶԱՐԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԲԻՒՐ ՅԱՐԳԱՆՔՈՎ ԵՒ ՅՈՒԶՈՒՄՈՎ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տինք ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցաւ՝ ի­րեն դէմ կա­տա­րուած մա­հա­փոր­ձի 10-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ հա­զա­րա­ւոր­ներ բիւր յար­գան­քով եւ յու­զու­մով հեր­թա­կան ան­գամ վեր­յի­շե­ցին զին­քը։

Էջեր