Լրահոս

ԱՌԱՆՑ ՈՒԺԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

«Գրաւեալ տարածքները պիտի վերադարձուին՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման պահուն»:
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարար Սէրկէյ Լաւրով երէկ անդրադարձաւ հայ-ազէրի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի հեռանկարներուն:

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ ԱՆԳԱՐԱՅԷՆ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, ան Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցած էր Փոխ-վար­չա­պետ Նու­ման Քուր­թուլ­մու­շի հետ։

ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ ՄՈՍԿՈՒԱ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Մոս­կուա՝ Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Յու­նուա­րի 24-ին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԻՍՐԱՅԷԼ

Հա­յաս­տա­նէն խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լէ Իս­րա­յէլ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Զա­քա­րեան։

ԲԱԽՏՈՐՈՇ ԹԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

Չաղլաեանի Արդարադատութեան պալատին մէջ հերթական դատավարութիւն՝ մահափորձի 10-րդ տարելիցին ընդառաջ:
Հրանդ Տինքի սպանութեան ծիրէն ներս երէկ առաջին անգամ դատակազմին ցուցմունքներ տուաւ առանցքային մեղադրեալներէն Ալի Ֆուատ Եըլմազէր:

17 ՕՐ ՎԵՐՋ ԳՏՆՈՒԱԾ

Ա­մա­նո­րի գի­շե­րը Օր­թա­գիւ­ղի «Ռէյ­նա» գի­շե­րա­յին ա­կում­բի վրայ յար­ձա­կում ի­րա­գոր­ծած եւ 39 հո­գիի մա­հուան պատ­ճառ դար­ձած ա­հա­բե­կի­չը ե­րէկ ձեր­բա­կա­լ­ւե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի եւ լրա­քա­ղու­թեան մաս­նա­գէտ­նե­րը օ­րե­րէ ի վեր կը հե­տապնդէին այդ ոճ­րա­գոր­ծը, որ ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ Է­սէ­նեուր­տի մէջ, ուր կը թաք­նուէր բնա­կա­րա­նէ մը ներս։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԴԷՊՔ

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան ցա­ւա­լի դէպք մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով չորս ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ Քա­ղա­քի Սուր գա­ւա­ռա­կէն ներս ՓՔՔ­-ա­կան ա­հա­բե­կիչ­նե­րու թի­րա­խը դար­ձաւ ոս­տի­կա­նա­կան ինք­նա­շարժ մը։

Էջեր