Հարթակ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԱԳՆԱՊԸ ԵՐԱՆԳ ԿԸ ՓՈԽԷ, ՍԱԿԱՅՆ… ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի մէջ ծաւալած բողոքի ցոյցերը կը շարունակուին, դառնալով Լիբանանի արդի շրջանի պատմութեան ամենաերկար բողոքի ցոյցերու ալիքը։
Ճիշդ է, որ ցոյցերը այսօրուան կտրուածքով անցեալի ուժգնութիւնը չունին, բայց եւ այնպէս չեն մարած ու որեւէ պահու կրնան վերստին բորբոքիլ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԱՑՈՒԱԾ

Հայաստանի Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի նախարարը՝ Արայիկ Յարութիւնեան իր հովանաւորած չորս նախարարութիւններէն ներս ալ կը դիմագրաւէ ընդդիմութիւն եւ խնդիրներ, որոնք կը բխին իր ծառայած յեղափոխութեան կառավարութեան առաջադրած բարեփոխումներէն:

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

«Հալէպի հարցերուն սկիզբը որոշեցինք ժամանակաւորապէս ընտանեօք Լաթաքիա փոխադրուիլ», սկսաւ պատմել երեսունամեայ Ասատուր իր վերջին ութ տարիներու ուղեւորութիւններուն մասին: Պատերազմին յանկարծակի յայտնութիւնը ամէնուր անորոշութիւն սփռած էր:

ԿԵԱՆՔՆ ԱՌԱՆՑ ՀԱՒԱՏՔԻ

ՆԵՐՍԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆՑ
Գրախօսեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

2018 թուականին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարանէն լոյս տեսած է Ներսէս Վարդապետ Դանիէլեանցի (Սսական, միաբան Սսական վանուց) գրիչին պատկանող ժողովրդական քարոզներու հաւաքածոյ մը՝ «Կեանքն առանց հաւատքի (Հատոր Ա.)» խորագիրով:

ՀԵՏԱԶՕՏՈՂԻ ԴԻՐՔԻ ՄԱՍԻՆ (Բ.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Նախորդ յօդուածով տուած էի մեկնարկը հետազօտական փորձառութեանս անդրադարձող այս շարքին։ Ի մասնաւորի՝ որպէս հայ, եւ յատկապէս որպէս պէյրութահայ, Թուրքիոյ մէջ հայերու շուրջ ուսումնասիրութիւն կատարելը ի՞նչ կ՚ենթադրէ. հարցուցած էի, եւ սկսած պատասխանել։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Յովհաննէս պատասխանեց»:
Մեկնութիւն.
Նախ գիտելի է, ինչպէս նախապէս ըսուեցաւ, որովհետեւ պատասխանը հարցումէն չորս բանով կը զանազանուի. նախ՝ որ հարցումէն ետք է, երկրորդ՝ հարցնողին կամքին համաձայն է, երրորդ՝ հարցումին կարգին համաձայն է, չորրորդ՝ մերժողական կամ հաստատողական է, ինչպէս այստեղ:

 

ՌԱԶՄԱԿԱՆԷՆ ԵԼԵՒՄՏԱԿԱՆ. Ի՞ՆՉ ՊԱՅՔԱՐ Կ՚ԸՆԹԱՆԱՅ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ մէջ սկիզբ առած նախ քաղաքացիական բնոյթ ունեցող ու ապա տարբեր պայքարներու ձեւափոխուած պատերազմը այսօր փոխադրուած է այլ հարթակ։
Խօսքը երկրին պաշարուած ըլլալու մասին է, որուն հետեւանքով ալ Սուրիան մտած է բաւական բարդ դրութեան մը մէջ։

ՑՈՅՑԵՐԸ ԵՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Աշխարհի զանազան շրջաններու մէջ բռնկած ցոյցերուն մեծամասնութիւնը առերեւոյթ առաջնորդ մը չունի, սակայն անշուշտ կայ մղող-համակարգող ուժ մը, որ Հոնկ Քոնկէն մինչեւ Լիբանան առաւելագոյնս կ՚օգտագործէ ընկերային ցանցերը, մանաւանդ՝ երիտասարդներու շրջանակներուն մէջ, իշխանութիւններէն աւելի արագ շարժելու եւ աւելի առաջ անցնելու համար:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Անձնասպանութիւնները՝ յատկապէս երիտասարդներու եւ բանակային զինուորներու մօտ, բազմապատկուած են վերջերս։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ անոնք ճնշուած կեանք մը կ՚ապրին եւ տքնաջան կ՚աշխատին՝ որպէսզի կարենան պարզ օրապահիկ մը ճարել եւ իրենց ապրուստը ապահովել։

Էջեր