Հարթակ

ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻ ԱՐԴԱՐ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺՆ ՈՒ ՀՄԱՅՔԸ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Մարդկային անձնական ու յատկապէս հաւաքական պատմութեան սկիզբէն ի վեր մարմնամարզը մեծ տեղ ունեցած է անոր կեանքին մէջ: Մարմնամարզի սկզբնաւորութեան արմատներուն երթալով՝ զայն կրնանք դրսեւորուած տեսնել անհատական ֆիզիքական կարողութիւններու զարգացման ու օգտագործման մէջ։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ «ՎՃՌՈՒՄ»Ը ԴԵՌ ԵՐԵՒԵԼԻ ՉԷ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ո՛չ միայն Հարաւային Կովկասը, այլեւ մեծ հաշուով Մերձաւոր Արեւելքը, Եւրոպան կամ նոյնիսկ Հեռաւոր Արեւելքը ակնդէտ կը սպասեն, թէ ի՛նչ ճակատագիր պիտի ունենայ Ռուսաստանի ռազմական գործողութիւնը Ուքրայնայի մէջ։ Սա փաստ է։

ԳԷՈՐԳ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ. «ԾԱՌԱՅԷ՛ ԱՆՁԷԴ ԱՆԴԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն առիթն ունեցանք Երեւանի մէջ զրուցելու «Rotary» ակումբի Մերձաւոր Արեւելքի շրջանի նախկին կառավարիչ՝ Գէորգ Մահտեսեանի հետ: Ծանօթ է, որ «Rotary» ակումբը միջազգային մարդասիրական ցանց մըն է, որ կը գործէ նաեւ Հայաստանի մէջ:

Կ՚ԸՍԷԻՆ, ԹԷ ՈՉ ՈՔ ԿՐՆԱՐ ՓԱԽՉԻԼ ԱԼՔԱՏՐԱԶԷՆ, ԲԱՅՑ ԱՅՍ ՄԱՐԴԻԿԸ ՓԱԽԱՆ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

1960-ականներու ընթացքին Ալքատրազի բանտը մոլորակի ամենէն մեկուսացուած եւ ամենէն հեռաւոր բանտի համբաւը ունէր: Կղզիին դիրքը անկարելի կը դարձնէր փախչիլը:

ԳՈՅՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԿՈՐԱԾ ԱՉՔԵՐ

ՄԱՀՄՈՒՏ ՏԷՐՈՒԻՇ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Գոյներու մէջ կորած աչքեր.
Կանաչներ՝ խոտէն առաջ,
Կապոյտներ՝ արշալոյսէն առաջ:
Ջուրին գոյնը կը նմանակեն, 
Ապա լճակին կը սեւեռեն 
Մեղրագոյն նայուածքներ
Եւ ջուրին գոյնը կանաչի կը վերածուի...

ՕՏԱՐ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

2016 թուականի պաշտօնական տեղեկութեանց համաձայն, աշխարհի ամենաշատ թէյ գործածող առաջին երեք երկիրներն են՝ Թուրքիա, Իրլանտա եւ Միացեալ Թագաւորութիւն։
Անգլիոյ մէջ՝ «Յետմիջօրէի թէյը» (Afternoon Tea) շատ կարեւոր է եւ տեղի կ՚ունենայ ժամը 15.30-էն 17.00-ի միջեւ։

ԹՈՔԱԽՏ ԿԱՄ ԲԱՐԱԿԱՑԱՒ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1902)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ըսածներէս պարզ է, որ թոքախտաւորին մէջ բան մը կայ, որ իրմէ դուրս կու գայ եւ առողջներուն թոքերուն մէջ մտնելով, կը վարակէ-կը հիւանդացնէ զանոնք:
Ի՞նչ է այդ բանը:

ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ԵՒ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Կը շարունակենք Սուրբ Պատարագի մասնակցութեան մասին մեր կատարած խորհրդածութիւնը:
Սարկաւագը կը քարոզէ. «Դարձեալ հաւատքով, սրբութեամբ եւ ահով Աստուծոյ Սուրբ Սեղանին առջեւ աղօթքի կանգնինք, առանց (ծանր) խղճմտանքի եւ գայթակղութեան, առանց նենգութեան եւ խորամանկութեան, առանց պատրանքներու եւ խաբեբայութեան, առանց երկմտութեան եւ թերահաւատութեան:

Էջեր