Հարթակ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԶՕՐԱՑՆԵԼ ՄԵՐ ՄԱՐՄԻՆԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՇԱՂԻԿ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ

Օրերս աշխարհը կը տառապի պսակաձեւ ժահրի համաճարակէն: Այս համաճարակին դէմ դնելու համար խիստ կարեւոր է զօրացնել մեր մարմինին դիմադրողականութիւնը։

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՄԸ, ՈՒՐ ԱԼ ՍԵՒ ՎԱՐԴԵՐ ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՆ...

ՍԱ­ԳՕ Ա­ՐԵԱՆ

Յաճախ բառերը կը դաւաճանեն, իսկ մտածումները կը խորշին մեզմէ։ Դժուար օրերու մէջ ենք բոլորս։ Մեծ հարցումներ կը պտտին ու յաճախ այդ հարցումներու ծայրերը երիզուած են սեւ պսակներու ժապաւէններով։

«ԵՍ ԵՄ...»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Արդէն եղաւ մօտաւորապէս մէկ ամիս, որ նստած եմ տուն՝ Քուէյթ, եւ չեմ ճամբորդեր։ Երեւի իմ աւելի քան երեսուն երկար տարիներու ճամբորդական աշխատանքիս մէջ ամենէն երկար ժամանակն է, որ տունը կը մնամ եւ սկսայ տեսնել, թէ ի՞նչ կրնայ նշանակել «տան կալանաւորում», որ երբեմն կը վճռեն դատարաններ՝ կարգ մը մեղադրեալներու, որպէս պատիժ։ Բայց մինակս չեմ այս մեղադրեալներու շարքին։

ՅԵՏՔՈՐՈՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ ՀՍԿՈՒԱԾ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀՆ Է

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

1928-ի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամէն ի վեր եւ իբրեւ անոր հետեւանք, անգլիացի տնտեսագէտ Ճոն Մայնըրտ Քէյնզի տեսութիւնը կը դիտուի իբրեւ «տնտեսական ճգնաժամերու ժամանակ որդեգրուած քաղաքականութիւն»:

ՊՈԼԻՍ, ՊԷՅՐՈՒԹ, ԹԵՀՐԱՆ… ՄԷԿ ՍԻՐՏ, ՄԷԿ ԱԼԻՔ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

-Հոս համայնք չկայ...
Այս կ՚ըլլայ ընկալուչիս մէջէն եկող ձայնը, որ հետս կը խօսի Եւրոպայի սիրտ համարուող Փարիզէն։
Փարիզը, որ լոյսերու քաղաք էր, այսօր պահուըտած է քորոնա վարակի թանձր շղարշի ետին։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Առանց թափորական հանդիսի ի՞նչ կերպով կը կատարուի վերաբերութիւնը:
Պատասխան.
Սարկաւագը երբ կ՚ըսէ. Մի՛ ոք յերախայիցը, ու դպիրները՝ Մարմին տէրունականը. սարկաւագը կ՚երգէ Սաղմոս ասացէքը, ու դպիրները ծունկի եկած՝ Սրբասացութիւնը կ՚երգեն: 

 

ՎԵՐՋԻՆ ԸՆԹՐԻՔԸ

ԿՈՐԻՒՆ Ա․ ՔԱՀԱՆԱՅ ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Աշխարհի պատմութեան մէջ երկու գիշերներ, որոնք ճակատագրական եղած են. մէկը՝ Մանուկ Յիսուսի Սուրբ Ծննդեան գիշերը, իսկ միւսը՝ Տէր Յիսուսի վերջին ընթրիքի յաջորդող ու մարդկային ամէն մէկ նկարագիրի ու բնաւորութեան տեսնուած այն մատնութեան գիշերն է։

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՅՆԱՑՆՈՂ ԺԱՀՐԸ

Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ

Վերջին շաբաթներուն քորոնաժահրին տարածումը եւ սարսափը համամարդկային միջպետական ճգնաժամ մը ստեղծեց:
Բնութեան դէմ անկարող եւ անհաւասար ուժերով պայքարող մարդկային գիտութիւնը ձեւով մը պարտուած է մինչեւ օրս:

Էջեր