Հարթակ

«Ո՞ՆՑ ԵՍ…»

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Աս թռչուն է, աս ծառ, տերեւ, արեւ, ամպ, երկինք, կապոյտ...
Զամբիւղը ձեռքը բռնած կը պտտի ուսուցիչը տասնեակ մը կազմող պատանիները գլխաւորելով. բացօթեայ դաս մըն է տեղի ունեցածը:

ՀՏՎ-Ը՝ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

21 օգոստոսի «Մութի մէջ լոյս» վերնագրեալ յօդուածիս մէջ ներկայացուցած էի Հայաստանէն Պոլիս եկած գաղթականներու «ինքնաշէն» դպրոցի՝ Հրանդ Տինք վարժարանի գոյացման պայմաններն ու պատմութիւնը, եւ խոստացած՝ որ «դպրոցի կրթական ծրագրի ու աւելիին մասին» պիտի գրեմ յաջորդ սիւնակով։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Երրորդ օրը հարսանիքի էին» (տե՛ս Յհ 2.1):
Մեկնութիւն. Իմաստասէր Արիստոտէլը կ՚ըսէ. «Հինգ իրի կը հետեւի ներգործութիւնը, եւ իւրաքանչիւր էութիւն ներգործութիւն ունի», այսպէս ալ Աւետարանիչը, երբ Քրիստոսի էութիւնը ցոյց տուաւ, մօրմէն ծնելով, այժմ կը խօսի Քրիստոսի սքանչելագործութեան մասին, որով աստուածային կարողութիւնը կը յայտնէ, որովհետեւ սքանչելագործութիւնները գերիվեր են, քան արարածներուն բոլոր կարողութիւնները. Քրիստոսի սքանչելագործութիւնը չորս կերպով ցոյց կը տրուի:

ԱՆՑԵԱԼԻ ՅՈՒՇԵՐԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Թէեւ ծնած եմ Երուսաղէմ, սակայն պատանեկութիւնս անցուցած եմ Սուրիոյ Հալէպ քաղաքը։ Ուրեմն այս յուշերը կու գան Հալէպէն, ուր գոյութիւն ունէր բաւական մեծ հայկական գաղութ մը՝ 1950-ական եւ 1960-ական թուականներուն։

«ՇՈՒՇԻ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՍԵԴԱ ԳԱՆԹԱՐՃԵԱՆ. «ԵՐԲ ՍՐԱՀԷՆ ԴՈՒՐՍ ԳԱՆ, ՊԷՏՔ Է ՀՊԱՐՏ ԶԳԱՆ… ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԱՅԴ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մեր հարցերուն կը պատասխանէ Նիւ Եորքի «Շուշի» պարախումբի գեղարուեստական ղեկավար, պարուսոյց՝ Սեդա Փասքալեան-Գանթարճեան:
-Ինչպէ՞ս մտաք այս ասպարէզ, եթէ կարճ պատմական մը ընէք, ի՞նչ կրնաք առանձնացնել մինչեւ օրս շարունակական ընթացք ունեցած ձեր գործունէութենէն։

ՆԱՓՈԼԷՈՆ ՊՈՆԱՓԱՐԹԸ ԵՒ ՍԷՐԸ

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Ֆրանսայի կայսր, աշխարհահռչակ զօրավար եւ պետական գործիչ, որ ժամանակակից Ֆրանսական պետութեան հիմնադիրը կը համարուի եւ Արեւմուտքի պատմութեան ամենաականաւոր գործիչներէն մին: Այն եզակի անհատներէն, որոնք համաշխարհային պատմութեան մէջ դարակազմիկ գործեր ըրած են:

ՓՈՔՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԸ

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

Իսկապէ՛ս որ Նոր Գիւղը մեզի համար փոքր Հայաստան մըն էր: Մեր թաղերուն մէջ ապրող երկու արաբ ընտանիքներուն երեխաները մեզի պէս հայերէն կը խօսէին, եւ մենք ուշ իմացանք, որ անոնք հայ չէին:

 

ՌՈՊԵՐԹ ՍԻՒԼԱՀԵԱՆ. «ԿՐՆԱՄ ԸՍԵԼ, ՈՐ ՀԱԼԷՊԻ ԳԱՂՈՒԹԸ Կ՚ԱՊՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍԻ ՄԸ ՍԿԻԶԲԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կան մօտեցումներ, որոնց առջեւ լեզուդ կը բռնուի։ Ինչպէ՛ս դիմադարձել, ինչպէս պատկերացնել կամ ինչպէս նկարագրել ու կիսել պատմական գաղութի մը վերջալոյսին սկիզբը։

Էջեր