Հարթակ

ՓՕԼ ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆ. «ՄԵՆՔ ՄԻՇՏ ՆՈՐՈԳՈՒԱԾ ՀՈԳԻՈՎ ՊԻՏԻ ՆԱՅԻՆՔ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ԵՒ ՊԻՏԻ ԳՈՐԾԵՆՔ Ո՛Չ ԹԷ ԱՆՑԵԱԼԻ, ԱՅԼ՝ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՄԱՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ինչ մեծ անուններ ունինք, որոնք թաքնուած են։ Թաքնուած ծաղիկներու պէս, որոնք ինկած են ու գլուխ խոնարհած անշուք վայրի մը մէջ, յետոյ պահ մը ետք նոր շունչ առած ու նոր ծիլ տուած։ Անուններ ունինք, որոնց հետքը անջնջելի է ոչ միայն այն պատճառով, որ այդ մարդիկ մեծ աւանդ թողած են, գաղափարի մը հաւատացած են, նոյնիսկ իրենց կեանքը զոհած են յանուն այդ գաղափարին, այլ անոր համար, որ անոնք ունեցած են այնպիսի վսեմական հոգիով հետեւորդներ, որոնք շարունակած են իրենց աւանդը։

ԵՐԲ ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ Է ՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՆ ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿՐՆԱՅ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԵՂ ԳՐԱՒԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Իրաւ՜, չեմ գիտեր, թէ ո՞ր ամէնորոշ ատեանի անբեկանելի դատավճիռով կամ, ըսենք, ո՞ր վերաշնորհ տրամաբանութեամբ՝ հայերէնը կը դիտարկուի որպէս երկրորդական, յաճախ անկարեւոր դասանիւթ, շատ անգամ նոյնիսկ օգնութեան կը կանչուի, երբ անոր անմիջական կարիքը զգացուի (այլ խօսքով՝ երբ ոչ-հայագիտական դասանիւթերու համար յաւելեա՜լ դասաժամեր պահանջուին):

ԾՆՆԴԵԱՆ 120-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ. ԹԱԹՈՒԼ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ (1901-1973)

ՍԱՄՈՒԷԼ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հայ երաժշտական արուեստի խոշորագոյն դէմքերէն մէկն է Թաթուլ Ալթունեան՝ ազգային մշակոյթին, անոր զարգացման բերած իր նպաստով: Անուն մը, որ սերտօրէն կապուած է հայ երգի հետ, հարազատ ու մօտիկ ամէն մէկ հայու սրտին հայրենիքի թէ արտերկրի մէջ:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ, ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐ. ԱՆՕԴԱՉՈՒ ՍԱՐՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ԵՒ... ՈՉ ՄԻԱՅՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պատերազմները կը փոխուին. այդ փոփոխութիւնները առընչուած չեն պատերազմներու աշխարհագրական դիրքերով կամ մարտերուն ընթացքին օգտագործուած զէնքերու տարբերութեամբ, այլ կան շատ աւելի խորքային պատճառներ, որոնք կապուած են պատերազմին մասնակցող երկու կամ երեք կողմերու շահերու փոխկապակցութեամբ կամ հակառակը տարաձայնութիւններով, նոյնիսկ մինչեւ պատերազմը վարելու քաղաքականութեամբ։

ՁԱՆՁՐԱՆԱԼԷ ԽՈՒՍԱՓԻԼ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Այն պահուն, երբ քորոնաժահրի համաճարակը իր զանազան ձեւերով կը ձգձգուի, կը քաշքշուի, մեկուսացումը իր բոլոր անպատեհութիւններով կը տնտնայ, դուք վստահաբար կը ձանձրանաք եւ ատիկա կրնայ վատ ըլլալ: Ըստ վերջերս «Պի. Պի. Սի.»ի կայքին մէջ տպուած յօդուածի մը, դրամին միւս երեսն ալ կայ…

ԱՏՈՆԻՍԷՆ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մեր տան մէջ ուրուականներու պատմութիւն,
Որոնցմէ մեր շրթները կը յիշեն,
Կը պահեն զանոնք գութանն ու մառանը:
Հոն մեր հեռաւորութիւնները լուսաւորուեցան,
Հոն երազեցինք անորոշութիւնները:
Կ՚ոստոստէինք մոլորակէ մոլորակ,
Կը թռչէինք սերունդէ սերունդ:

Էջեր