Հարթակ

ՍՓԻ՞ՒՌՔ ԵՆ, ԹԷ՞… (Ա.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Պոլսոյ մէջ ուսումնասիրութեանս ընթացքին, Պէյրութ կարճատեւ այցելութիւններու առիթներով, եւ այլ զանազան զրոյցներու ընդմէջէն յաճախ ինծի ուղղուած է հարցում մը. «Հիմա, վերջ ի վերջոյ, պոլսահայերը սփի՞ւռք են, թէ՞ ոչ»։ Հարցումին հիմնական պատճառը այն է, որ զայն արտաբերողները այս կամ այն ձեւով լսած են, որ պոլսահայեր կը մերժեն սփիւռք համարուիլ։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Լաւ գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի՛ կրնար տեսնել...» (Յհ 3.3):
Մեկնութիւն. Նախ՝ որովհետեւ միայն Աստուած կրնայ զԱստուած տեսնել բնութեամբ, իսկ մարդիկը զԻնք կը տեսնեն մկրտութեան եւ հաւատքի շնորհքով, ինչպէս կը գրէ Պետրոսը իր Ընդհանրական թուղթին մէջ, թէ մկրտութեամբ «մեծամեծ եւ պատուական աւետիսը պարգեւուած է ձեզի, որպէսզի ատով հաղորդակից ըլլանք աստուածեղէն բնութեան» (Հմմտ. Բ.Պտ 1.3-4):

ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ՎԱՐԴԵՆԻ ՄՈՍՏԻՉԵԱՆ. «ՆՈՅՆԻՍԿ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԵՍ ԿՏՈՐ ՄԸ ՊՈԼԻՍ ԿԸ ՓՆՏՌԵՄ…»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արմատներով պոլսահայ նկարչուհի Վարդենի Մոստիչեան Երեւանի մէջ պատասխանեց մեր հարցումներուն։
-Ինչպէ՞ս սկսաք նկարչութեան:

ՄԱՔՐԻԿ ՄՕՐԱՔՍ

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

-Հեռուէէ՜ հեռու, խելքէդ միտքէդ չանցած տեղէ մը լուր մը պիտի ստանաս: Մօրաքս, հեռաւորութեան չափը լաւ շեշտելու համար, բառերը կ՚երկնցնէր, եւ ձախ թեւը բարձրացնելով, օդին մէջ կը շարժէր քանի մը անգամ:

ԽՕՍՔ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԵՒ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Չէ, մի՛ մտահոգուիք, ընթերցողներուս չէ, որ հրաժեշտ կու տամ։ Տասը ամիսէ ի վեր շաբաթը անգամ մը՝ միասին ենք, եւ հաճելի է ինծի համար, ուստի հեռանալու միտք չունիմ։
Հրաժեշտս՝ վեց կամ չորս տարի տեւած կեանքի մէկ կարեւոր հատուածին է ուղղուած։

Էջեր