Հարթակ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ԱՌԻԹՈՎ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Իւրաքանչիւր տարի սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի մէջ տօնական մթնոլորտ մը կը տիրէ: Այդ օրը, ամառնային արձակուրդը աւարտած երեխաները, պատանիներն ու երիտասարդները կը վերադառնան իրենց յաճախած դպրոցները, համալսարաններն ու ուսումնական կաճառները, կը վերադառնան իրենց գրասեղաններուն, գիրքերուն, կը վերադառնան հանդիպելու իրենց ուսուցիչներուն ու դաստիարակներուն՝ ուսումնական նոր տարիի մը ճանապարհորդութիւնը ազդարարելով:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Երկրորդ հարցում. թէ ինչո՞ւ համար աւանակի վրայ նստաւ, եւ ո՛չ թէ ձիի կամ ջորիի վրայ:
Պատասխան.
վարդապետները կ՚ըսեն՝ ո՛չ աղքատութեան եւ կամ կարօտութեան համար, որովհետեւ ինչպէս էշին տէրը համաձայնեցուց, նոյնպէս կրնար համաձայնեցնել ձիերու տէրերը, ինչպէս նաեւ ո՛չ թէ անբանութեան համար, քանի որ ըստ մարգարէին անբանները միապէս են, ե՛ւ ձիերը, ե՛ւ ջորիները:

ՄԵՆՔ՝ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅԵՐՍ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Անկեղծօրէն եւ մտերմիկ, նախ ըսեմ, որ ամերիկահայ մեր ներկայ վիճակը նման չէ սփիւռքի այժմու գրեթէ բոլոր գաղութներուն: Հարցը ճշմարտութեան լոյսի բերելով նաեւ ըսեմ, որ հսկայ տարբերութիւններ կան սփիւռքահայու (յատկապէս՝ Միջին Արեւելքի) եւ ամերիկահայու ներկայ ապրելակերպին, գործելակերպին, մտածելակերպին ու կենցաղին միջեւ:

«ԿԵԱՆՔԸ ԿԸ ՓՈԽՈՒԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եւրոպահայ կեանքը երկար ժամանակէ ի վեր հայ իրականութեան ուշադրութեան առարկայ է իր վերափոխումներով։ Այս ամբողջին մէջ Յունաստանի հայութիւնը ունի եզակի դիրք մը, որովհետեւ զանազան առումներով կ՚առանձնանայ Եւրոպայէն։

ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ս. ԽԱՉԻ

ԿՈՐԻՒՆ Ա․ ՔԱՀԱՆԱՅ ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Խորհուրդ ըսելով կը հասկնանք խորհելու կարողութեան այն հետեւանքը, զոր բանային յղացումներ մեր միտքին մէջ կազմուելով կը փոխանցուին ուրիշներու։
Յիրաւի խորհելու կարողութիւնը մեր միտքին մէջ իրականացող հրաշք մըն է եւ մինչեւ որ յայտնուի, բացի Աստուծմէ, ո՛չ ոք կրնայ գիտնալ զանոնք:

ԶԱՔԱՐԻԱ ԹԱՄԷՐԷՆ ԵՐԿՈՒ ՀԵՔԻԱԹ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մանուկը չկրցաւ յաջողիլ արեւի լոյսին, բաց աչքերով, նայիլ, ծռեց գլուխը յոռետեսօրէն եւ մօրը ըսաւ.
-Արեւը կ՚ատէ զիս:
Մայրը ըսաւ.
-Արեւը բոլոր մարդիկը կը սիրէ:
Մանուկը շեշտելով ըսաւ.
-Արեւը զիս չի՛ սիրեր:

«ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՅՔԱՐ» (ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

-Եառոնտա. ոմանք աստուածային Խորհուրդին չեն մօտենար ու կը բաւարարուին միայն Ս. Պատարագէն ետք Մասի օրհնութեամբ:
-Մարդ ինքնին չ՚որոշեր, եթէ պիտի հաղորդուի կամ ոչ, որովհետեւ այդպիսով սատանային առիթ կը տրուի օգտագործելու այդ վիճակը:

ԲԱՐՔԵՐՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Տարի մը առաջ կամ նախապէս յատուկ ակնածանք մը կը տածէի իմ ազգի ամէն մէկ անդամի նկատմամբ, մասնաւորապէս մեծահասակներու, գիւղաբնակներու: Մեծահասակներու հանդէպ իմ ջերմագին վերաբերմունքը ունի շատ խոր արմատներ. ան կը հասնի մինչեւ իմ մանկութիւն:

Էջեր