Հարթակ

«ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՅՔԱՐ» (ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

-Ո՜վ Ռոնտա. մարդ ինչպէ՞ս կրնայ վերատիրանալ իր նախկին վիճակին՝ որ մեղանչումէն առաջ ունէր:
-Պէտք է սիրտը մաքրուի, որով վտիտութիւն ձեռք կը բերէ, ինչպէս նաեւ անկեղծութիւն, ուղիղութիւն, ազնուութիւն, խոնարհութիւն, արդարութիւն, ներողամտութիւն եւ զոհաբերութիւն:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ եւ ուրիշ կերպով կը մեկնաբանուի խօսքը. «Ես Ինծի համար փառք չեմ փնտռեր», այսինքն՝ հիմա չե՛մ ուզեր բարձրանալ, որովհետեւ չարչարնքներէն առաջ անարգութիւն կը փնտռէր եւ ո՛չ՝ բարձրութիւն:

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Համեմատական այս երեւոյթներու կիզակէտը կը հանդիսանայ տարիքս, որ պիտի յայտնաբերուի ստորեւ նշուած երկու դէպքերուն ընդմէջէն։ Դէպքեր՝ որոնք թէ՛ մղոններով հեռու եղած են իրարմէ եւ թէ տարիներով բաժանուած իրարմէ։

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԹՕԹԱՓՈՒԻԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ռոպերթ Քոչարեանի բանբեր Վիկտոր Սողոմոնեանի բացառիկ յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Ռուսաստանի հետ համագործակցութեան մակարդակը բաւարար չէ այս տարածքաշրջանէն ներս Հայաստանի անվտանգութիւնը
ապահովելու համար։ Բոլորին ակնյայտ է, որ մենք պէտք է մտածենք յարաբերութիւններու աւելի սերտ աստիճանի մը մասին»:

ԾԻԾԱՂԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆ ՉԻ ՃԱՆՉՆԱՐ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Հայաստանի իշխանութիւններուն ծիծաղելիութիւնը (դուք կրնաք ըսել նաեւ անմտութիւնը, անհեթեթութիւնը կամ այլ) սահման չի ճանչնար եւ իւրաքանչիւր օրուան հետ նոր ողբերգութեամբ մը «կը հարստանցնէ» մեր նորագոյն պատմութիւնը:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ եւ ուրիշ կերպով կը մեկնաբանուի խօսքը. «Ես Ինծի համար փառք չեմ փնտռեր», այսինքն՝ հիմա չե՛մ ուզեր բարձրանալ, որովհետեւ չարչարանքներէն առաջ անարգութիւն կը փնտռէր եւ ո՛չ՝ բարձրութիւն:

Էջեր