Հարթակ

ՊՍԱԿԱՁԵՒԻՆ ՔՈՎՆ Ի ՎԵՐ. ԳՈՐՏԻՆ ԱՉՔԸ ԴՈՒՐՍ ՉԳԱՅ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Ինչպիսի՞ աշխարհ մը կը սպասէ մեզի՝ պսակաւոր ժահրի փոթորիկէն ետք:
Արդէն իսկ բազմաթիւ նախատեսութիւններ կը կատարուին, սակայն ամբողջական պատկերը պիտի յստականայ, երբ փոթորիկը անցնի ու մարդիկ վերագտնեն իրենց բանականութիւնը, դուրս գալով իրական ու չափազանցեալ խուճապի կացութենէն:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Սուրբ, Սուրբ-էն ետք քահանային ըսած աղօթքին սովորաբար ինչո՞ւ Կանոն կ՚ըսուի:
Պատասխան.
Որովհետեւ Պատարագին գլխաւոր բաժինը այդ աղօթքը կը համարուի, ու անոր մէջն են ստեղծագործութեան առաջին եւ գլխաւոր խօսքերը: 

 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Եւ Հայրը որ զիս ղրկեց՝ ի՛նք է որ Իմ մասիս կը վկայէ» (Յհ 5.37):
Մեկնութիւն.
Ասիկա ըստ կարգի երրորդ վկայութիւնն է, եւ երկրորդ՝ ըստ աստուածային գործերուն: 

ՎԱՂՈՒԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ… ԿԱՄ ԱՆՍԱԼՈՎ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀՆՉԵՂ ԿՈՉԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կարծէք այս վարակը, որ դանդաղ բայց «հաստատուն» քայլերով «գրաւեց» մեր աշխարհը, կարեւոր առիթներ բացաւ մեզի, որպէսզի աւելի խոր նայինք մեր շուրջ ու ամենակարեւորը մտածենք վաղուան մասին։

ՊՍԱԿԱՁԵՒԻՆ ՔՈՎՆ Ի ՎԵՐ. ՓՈԽՈՒԱ՞Ծ Է, ՉԷ՞ ՓՈԽՈՒԱԾ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Պսակաձեւ ժահրի տիրապետութեան այս օրերուն, յաճախ կրկնուող խօսք է, որ մեր կեանքին մէջ հիմնական փոփոխութիւններ յառաջացած են, իսկ վաղը-միւս օր, երբ այս պատուհասը անցնի-երթայ, պիտի ապրինք բոլորովին տարբեր աշխարհի մը մէջ:

ՀԱՅ ՊԱՏՄԱՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ. ՎԱՐԴԳԷՍ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆՑ

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Իրապէս հպարտանալու իրաւունք ունինք հայերս... Չնայած յաճախ ինքնաքննադատօրէն կ՚ըսենք, թէ շատ կը պարծենանք, կամ իւրաքանչիւր տաղանդաւոր անձի ետին հայու արիւն կամ հայութեան հետ կապ մը կը փնտռենք, սակայն իրողութիւնն այն է, որ՝ այո՛, հազարաւոր տաղանդաւոր անհատներ զտարիւն կամ կիսով չափ հայ եղած են (եւ տակաւին որքան անյայտ մնացած են):

ՅԻՇԵԼՈՎ ՋԻՒԱՆԻՆ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Պսակաձեւ ժահրին դէմ պայքարող ամերիկեան խմբակին պետը՝ Տաքթըր Ֆաուչի, հաստատեց իրականութիւն մը, որ ամերիկացիք ու աշխարհը շաբաթներէ ի վեր գիտէին. «Եթէ վարակին դէմ աւելի կանուխ շարժէինք, այսքան զոհ չէինք տար…»:

ՄԱՐԴԱԲԱՆ ԱՂԱՍԻ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ. «ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՀԶՕՐ ԸԼԼԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՍՊԵԼԸ… Ի ՉԻՔ ԴԱՐՁԱՒ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շատ հաւանաբար, քորոնան լոկ սկիզբ մըն է. սկիզբ մը՝ ո՛չ միայն փորձութիւններու տեսակէտէն, այլեւ՝ ամբողջ մարդութեան առջեւ դրուած հիմնահարցերը լաւապէս քննելու, նաեւ այդ խնդիրներու լուծումը ժամ առաջ ապահովելու մասին մտածելու առումով։

Էջեր