Հարթակ

ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՃԱԽ ԿԸ ԴՐՍԵՒՈՐՈՒԻ ՈՐՊԷՍ «ԻՇԽԱՆԱՒՈՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ»

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Քաղաքական գործիչին եւ քաղաքացիին համար, հաւասարապէս, ողջախոհութիւն պէտք է, չիյնալու համար անպայման իրաւունք ունենալու, ճիշդ տեսնելու եւ չսխալելու բացորոշ կամ թաքուն յանձնապաստանութեան մէջ:

ԱՖՂԱՆԻՍՏԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՍԻՈՅ ՀԻՆ-ՆՈՐ ՎԷՐՔԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ճիշդ քսան տարուան ռազմական «կուռ» ներկայութենէն  ետք, Ամերիկայի Միացեալ Նահագները անցեալ տարուան դեկտեմբերին սկսաւ խօսիլ Աֆղանիստանէն իր ուժերու հեռացման հեռանկարներուն մասին։

ՅԻՇԵԼՈՎ՝ ԿԱՐԱՊԵՆՑԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Յակոբ Կարապենց (Կարապետեան - 1925-1994) ամերիկահայ գրականութեան մէջ սիրելի ներկայութիւն մը: Նրբաճաշակ, վաւերական արձակագիր, հրապարագիր, մտաւորական եւ սիրելի վիպագիրը, որուն լեզուն իր կեանքի արտացոլումն է, հարազատ եւ արդար:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՊԱՅԹՈՒՄԸ ԵՒ... «ԻՐԱԿԱՆ» ՏԷՐԵՐՈՒ ՔՕՂԱԶԵՐԾՈՒՄԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մերձաւոր Արեւելքի կտրուածքով կան նիւթեր, որոնք ունին տեղական բնոյթ։
Սկսեալ Եմէնի պատերազմէն, Իրաքի ներքին խլրտումներէն եւ լարումներէն ու հասնելով մինչեւ Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններու խառնակ իրավիճակը, կացութիւնները կը շարունակեն մնալ յղի, նաեւ բաւականին թէժ ու լարուած։

ԱՆՋՆՋԵԼԻՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Գրէք այնպիսի մի դէպքի մասին, որ անջնջելի հետք է թողել ձեր մտքում:
Թելադրեց ուսուցչուհին պատանի աշակերտներուն: 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Անոնցմէ մէկտը, որուն անունը Կայիափա էր եւ որ այդ տարի Քահանայապետն էր» (Յհ 11.49):
Մեկնութիւն.
գիտելի է, թէ Աստուած հրամայեց, որպէսզի մէկ քահանայապետ ըլլայ, որ կ՚ապրէր ու ապա կը փոխուէր, ինչպէս Ահարոն Եղիազարը ձեռնադրեց, իսկ ան՝ Փենէհէսը, այդպէս ալ Նորին մէջ Տէրը, երբ կ՚ուզէր համբառնալ, ձեռքը դրաւ ու օրհնեց աշակերտները եւ զանոնք տասներկու կաթողիկոսներ ըրաւ:

Էջեր