Հարթակ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՄԱՆԱՆԵԽԻ ՀԱՏԻԿԻՆ ՉԱՓ ՀԱՒԱՏՔ

ԳՐԻԳՈՐ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն պատմեց, թէ եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենան մարդիկ, կրնան արմատախիլ ընել ծառ մը, իրենց մէկ խօսքով։
Յիսուս, նոյնպէս, ուրիշ առակի մը մէջ ալ նորէն մանանեխի հատիկը կը նմանցնէ Աստուծոյ արքայութեան։

ՄԵՐ ՕՐԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Պսակաձեւ ժահրի տիրապետութենէն առաջ ու անոր մարումէն ետք, կար ու պիտի մնայ իրական աշխարհ մը, որուն ելեւէջները շա՛տ աւելի մնայուն ու հեռահաս ազդեցութիւն ունին ժողովուրդներու կեանքին ու առօրեային վրայ: Այդ աշխարհին պաստառը կազմուած է բազմաթիւ գոյներէ, որոնք կը կոչուին քաղաքական կեանք, տնտեսութիւն, մշակոյթ, գիտական ոլորտներ՝ իրենց ստորաբաժանումներով հանդերձ:

«ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՒԱՍԱՐԱՊԷՍ ԿԸ ԿՐԷ ԵՐԿՐԻ ԲՈԼՈՐ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐՈՒ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պէյրութի «Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան առկայ իրադրութիւնը մեկնաբանեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի համար:
Հակառակ քորոնա վարակի հետեւանքով ստեղծուած կացութեան՝ Լիբանանի մէջ ծայր առած է բողոքի նոր ալիք մը, որուն հիմնական պատճառն է երկրի բաւական բարդ եւ ծանր հետեւանքներու տանող տնտեսական տագնապը։

ԼԵԶՈՒԱԲԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԻ (1876 - 1953) «ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ»Ը ՆԵՐԿԱՅ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԵԱՆՑ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ներկայիս հայերէն լեզուն կը մնայ վտանգներու ենթակայ թէ՛ Հայրենիքէն ներս եւ թէ՛ արտաշխարհի տարածքին։ Զոյգ արեւելահայ եւ արեւմտահայ լեզուները իրենց հիմքէն աղճատուելու ենթակայ եղած են արդէն անցնող յիսնամեակին՝ դպրոցներու եւ ուսուցիչներու թիւն ու որակը անփութօրէն հետզհետէ խախտած ըլլալով, մասնաւորաբար սփիւռքի մէջ։

ՇԱՏԸ ԳՆԱՑ, ՔԻՉԸ ՄՆԱՑ… (ԿԱՄ՝ «ՊԱՅ-ՊԱ՜Յ ՊՍԱԿԱՁԵՒ»)

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Աշխարհի տարածքին չկայ մարդ, որ զգուշաւոր գոհունակութեամբ չհետեւի պսակաւոր ժահրին մասին տրուած նորագոյն տեղեկութիւններուն, որոնք կարելի է համախմբել մէկ խորագիրի տակ: Շատը գնաց, քիչը մնաց, պայմանով որ…

ԱՆՀԱԿԱԿՇԻՌ ԵՒ ԱՆՏԵՂԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Coronavirus-ի համաճարակը երբ կը շարունակուի տակաւին տարածուիլ աշխարհով մէկ, կը թուի, թէ ցնցած է Ամերիկայի ալ Կեդրոնական կառավարութեան ղեկավարութիւնը:
Անցեալ մարտէն սկսեալ իշխանութեանց կողմէ հրահանգուած որոշումները, ձեռք առնուած ու գործադրուած համապատասխան քայլերը, տակաւին շօշափելի արդիւնաւորման չհասած, կը հնչեն երկիրը «բանալ»ու հրահանգներ: 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Սիրո՞ւն են եասամանները,- նայուածքս նկատելով հարցուց հանդիպակաց մայթէն դէպի ինծի քալող եօթանասունը անց տատիկ մը, որ մէկ ձեռքով ճերմակ եասամանի փունջէն երկու ճիւղ հանել կը ջանար:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Սարկաւագը այս ընթացքին ի՞նչ կը քարոզէ:
Պատասխան.
Աղօթական ձեւով փառք կու տայ Աստուծոյ՝ ժողովուրդին կողմէ ու կ՚ըսէ. 

 

Էջեր