Հարթակ

ՔՐԻՍՏՈՍՈՎ՝ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ նշեցինք մեր Տէր ու Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի սքանչելի Սուրբ Ծնունդը: Աշխարհը, այլ խօսքով՝ մարդկութիւնը այս օրերուն դարձեալ վերյիշեց աշխարհի Արարիչին ու մեր՝ մարդոց փրկութեան Պատճառին, պարզ բայց միաժամանակ խորախորհուրդ ծնունդը:

ՄՇԱԿՈՒՄ

ԵՐԱՄ

Մշակութային աշխարհագրութեան դասի համար լաւագոյն օրինակ կրնար ըլլալ մեր տունը։ Մեր տունը, որ կ՚ըսեմ, նկատի ունիմ իր ոգեղէն եւ մշակութային պարունակութիւնը։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Ով որ այս ջուրէն խմէ՝ դարձեալ պիտի ծարաւնայ» (Յհ 4.13):
Մեկնութիւն.
Զգալի ջուրը չի յագեցներ ծարաւի պապակը, իսկ հոգեւոր ջուրը՝ կատարելապէս կը յագեցնէ, այդ պատճառով կ՚ըսէ.

 

ՁԻԹԱՊՏՈՒՂԻ ԿՈՐԻԶԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Սեղանը սրբած պահուս հաւաքեցի ձիթապտուղի կորիզը: Տարուան երկրորդ օրն է. քիչ առաջ ճաշեցինք. տօնական ճաշացուցակին գլխաւորներէն՝ միջուկով քէօֆթէներուն վերջինները կերանք մայր ու որդի:

ՏԱՐԵՎԵՐՋԵԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

2019 թուականն ալ իր աւարտին հասաւ: Մարդկութեան դարաւոր պատմութեան էջերէն մէկը եւս կը փակուի այսօր, բացուելու համար նոր էջ մը: Դարեր շարունակ նոյն գործընթացը կատարուած է, դարեր շարունակ մարդիկ հրաժեշտ տուած են հինին՝ դիմաւորելով նորը:

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Զարմանալի զուգադիպութեամբ մը, եւ հայ մամուլին նուիրուած տարուան լրումին հետ կը բարձրաձնեմ նիւթ մը, որ այսօր ալ կը շարունակէ աղերս ունենալ հայկական ընդհանուր օրակարգին մէջ։

ԵՓՐԵՄ ՊԱՊԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

-Այսօր ալ արթնցայ, առտու է նորէն: Է՜հ, ի՞նչ ընել առտուն, ի՞նչ ընել իրիկունը, օրերը, շաբաթները, ամիսները..., ի՞նչ ընել առանձին կեանքը, աս օտար, անշունչ, անմարդ պատերուն մէջ...

Էջեր