Հարթակ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ գիտելի է, թէ երեք օրերու թիւը մտաւոր տեսութեամբ կը յարմարի Քրիստոսի խորհրդաւոր մարմինին՝ չորս կերպով.
Նախ՝ քրիստոնեայ ժողովուրդները մինչեւ նեռին ժամանակը, ինչպէս ուրբաթ օրը, բազմաթիւ չարչարանքներ կը կրենք անհաւատներէն եւ այլազգիներէն, հերձուածողներէն, իսկ նեռի գալուստին ժամանակ, ինչպէս գերեզմանին մէջ, յատուկ առանձնական աղօթքները ծածկուած են:

ԿԸ ՓՆՏՌԵՄ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Պարզ փնտռտուք մը չէ ըրածս, ինչպէս նաեւ պարզ բան մը չէ փնտռածս:
Ճիշդ է, թէ թանկագին առարկայի մը արժէքը ունի, սակայն առարկայ մը չէ:

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԷՆ ՆՈՐ ՈՐԱԿ… ՆԱՐՕՏ ՆՈՐԱՄԱՆԵԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հիները կը դժգոհին նորերէն, հիները չեն հանդուրժեր նորերու խօսքը եւ հիները ամէն կերպով նորերուն առջեւ բոլոր ճանապարհները կը փակեն...։ Այս մօտեցումները միայն մեր ժողովուրդին մէջ եղող գործընթացներ չեն ու շատ հաւանաբար, բոլոր ժողովուրդներուն մէջ ալ այս հինի-նորի, շատ խոր արմատներ ունեցող խնդիրը կայ։

ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄՐՑԱՎԱԶՔ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու եւ Չինաստանի միջեւ, այլ ասպարէզներու շարքին, մրցակցութիւնը աւելի սուր բնոյթ ստացած է արհեստագիտութիւններու մարզին մէջ: Ամէն օր տարաբնոյթ նորութիւններ կան, եւ յստակ ալ չէ, թէ մինչեւ ո՛ւր կրնայ հասնիլ այս վազքը, եւ ո՛ւր կրնայ առաջնորդել մարդկութիւնն ու մեր մոլորակը:

 

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑՆ Է ՈՐ ՊԻՏԻ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԷ ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻԻՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ

ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Ծնողք հասկացողութիւնը խորհրդանիշ է մտահոգութեան: Մանաւանդ երբ հարցը կը վերաբերի զաւակներու դաստիարակութեան եւ ասպարէզի ընտրութեան:

ԵՐԳԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Յաճախ կը պատահի այնպէս, որ երաժշտութեան հեղինակ կատարողները կը գրեն երգ մը ու կը կատարեն զայն, սակայն յետոյ ան յայտնի կը դառնայ միայն այլ երգիչի մը կատարումով։ «Քրէյզի» երգն ալ բացառութիւն չէ։ Անոր ալ նոյն ճակատագիրը կը սպասէր։

ՔԱՂԱՔԱԳԷՏ ՏՔԹ. ՎԻԳԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՄԷՆ ԳՆՈՎ ՊԷՏՔ Է ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ԴՈՒՐՍ ԳԱՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊՐԿՈՒԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿԷՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լոս Անճելոսի մէջ վերջերս կազմուած «Արեւմտեան Ամերիկայի համահայկական խորհուրդ»ի անդամներէն Տքթ. Վիգէն Յովսէփեան կը պատասխանէ մեր հարցումներուն։ Նշենք, որ ազգային հասարակական գործունէութիւն ծաւալող Յովսէփեան քաջածանօթ անուն մըն է Ամերիկայի Արեւմտեան ափի, ինչպէս նաեւ Հայաստանի արտաքին գերատեսչութեան շրջանակներուն համար։

ՉԱ­ՓԱ­ԶԱՆՑ ՀԱՐՍ­ՏՈՒ­ԹԻՒ­ՆԸ ԿԵԱՆ­ՔԻ ՍՊԱՌ­ՆԱ­ԼԻ՞Ք

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Երկիր մոլորակի վրայ ապագային կեանքի գոյատեւումը յաճախ խորհրդաժողովներու, գիտաժողովներու, ուսումնասիրութիւններու եւ բանավէճերու նիւթ կը դառնայ: Մարդկային գործօնը միշտ կը նկատուի սպառնալիք՝ կեանքի գոյատեւումին:

 

Էջեր