Հարթակ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 175-ԱՄԵԱԿԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մեր տան մէջ ոչ մէկ առթիւ խտիր դրուած է մեր ժողովուրդի յարանուանութեանց միջեւ։ Մայրս Հայ կաթողիկէ եւ Առաքելական եկեղեցւոյ ծառայասէր մայրերէն էր, քոյրերէս մին աւետարանական կրթութիւն ստացած հայ մայր դարձաւ, իսկ հօրենական կողմէ մեծ հօրս ընտանեկան շառաւիղին մէջ եղած են Հայ աւետարանական Եեկեղեցւոյ ծառայած հովիւներ։

ՄԱՐԴԱՄԵՔԵՆԱՆԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Լռելեայն կամ բարձրաձայն միշտ գոյութիւն ունի մտահոգիչ հարցումը. մարդամեքենային զարգացումը մինչեւ ո՞ւր… Հայրենի եւ օտար մասնագէտներ այս մասին յաճախ կարծիքներ կը յայտնեն: Կը ներկայացնենք հատուածներ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչն է իմաստութեան սկիզբը:
Պատասխան.
Իմաստութեան սկիզբը Տիրոջ վախն է, բայց յիմարները իմաստութիւնն ու կրթութիւնը կ՚անարգեն (Առ 1.7):

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԷՆ ՍՏՈՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒԱԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդիկ երբ ներկայիս կորսնցնելու վրայ են արժէքները ճանչնալու, գնահատելու այնքան անհրաժեշտ ունակութիւնը, անշուշտ կը ստորագնահատեն անցեալի նուաճումները, ստեղծագործութիւնները, գիւտերը եւ անոնց հեղինակները, որոնք կրնան ապրած ըլլալ հազարաւոր տարիներ առաջ:

ՎԱՏ ՑԱՒ ԿԱՄ ՍԻՖԻԼԻՍ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1903)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

11. Օրինակ. դուրգարները (հիւսները) աշխատած ժամանակ գամեր կը դնեն իրենց բերաններուն մէջ եւ անպէտքները կամ չգործածածները դարձեալ կը նետեն գամերու տուփին մէջ: Իրմէ ետք, ուրիշ բանուոր մը այդ գամերը իր բերանը կ՚առնէ, եւ եթէ առաջին բանուորը հիւանդ եղած է, ինքն ալ կը վարակուի:

ՍՈՒՐԲ ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (Հարցում-պատասխան)

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք փունջ մը հարցում-պատասխաններ Սուրբ Մակար Մեծէն, քաղուած «Հոգեւոր քարոզներ» գիրքէն, որ հայացուցած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններէն, Գերշ. Տ. Մակար Եպիսկոպոս Աշգարեան: Գիրքը լոյս տեսած է Անթիլիասի մէջ, 2021 թուականին:

Էջեր