Հարթակ

31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԵՐԱՄ

Ամէն տարուայ ամէն ամսուայ ամէն օրուայ պէս օր մըն է դեկտեմբեր 31-ը իր համար։
Այս տարի ալ, այդ օրը, կ՚արթննայ սովորականին նման, առանց որեւէ զգացումի, առանց որեւէ կիրքի կամ նպատակի։ 

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ՀԱՇՈՒԵՓԱ՞Կ, ԹԷ՞ ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Մարդկութիւնը հաշուեփակով մը հրաժեշտ տուաւ նախկին «Նոր Տարուան» եւ նոր նախահաշիւով մը կը մեկնարկէ Նոր Տարին։ 2019-ն այլեւս «հին» մականուամբ կը բնորոշուի, իսկ 2020-ը անցաւ պատմութեան գիրկը՝ իրեն հետ տանելով ուրախ ու տխուր, գունեղ եւ գունատ, պայծառ ու մութ օրեր։

ՈՉ՝ ՓՏԱԾՈՒԹԵԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ 

Փտածութեան հայերէն հոմանիշները կամ բացատրութիւնները կը տրուին որպէս «նեխածութիւն», բայց նաեւ՝ «անբարոյականութիւն»։ Այս իմաստով՝ փտածութիւնը, պատմութեան ընթացքին եւ մինչեւ մեր օրերը, ստացած է ու տակաւին կը ստանայ տարբեր բովանդակութիւն։

ՀԱԿԱՌԱԿ ՄԵԾ ՏԱԳՆԱՊԻՆ, ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐԸ ՅՈՒՍԱԽԱԲ ՉԵՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ընդամէնը ժամեր մեզ կը բաժնեն նոր տարեմուտէն։ Մերձաւոր Արեւելեքի կտրուածքով բախտառիթ տարի մը չեղաւ ոչ միայն ինն տարիէ ի վեր տագնապի մէջ տապլտկող Սուրիոյ, այլ նաեւ՝ արդէն իսկ տնտեսական բարդ դրութեան մատնուած Լիբանանին համար։

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ՔՐԻՈՍՏՈՍԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. ԿԱՄ ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԷԿ ՏՕՆ ՈՒՆԵՆԱՆՔ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն քաղաքին մէջ՝ ուր ծնած եմ, երբեք տարբերութիւն չեմ նկատած, չեմ խորհած, թէ ճիշդը ո՛ր եկեղեցին յաճախելն է։ Քրիստոնեաներս գեղեցիկ մօտեցում մըն ալ ունինք, երբ բարձրագոչ կը յայտարարենք, թէ «բոլորը Աստուծոյ տուներն են, եւ հոն ուր ծունկի կու գաս եւ աղօթք մը կ՚ընես, հոն զԱստուած պիտի գտնես...»։

ԱՌՑԱՆՑ ԵՒ ԱՆՑԱՆՑ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մենք բոլորս ալ առցանց բարեկամներ եւ իրական կեանքի՝ անցանց բարեկամներ ունինք: Անշուշտ երկու պարագային ալ կան առաւելութիւններ եւ անպատեհութիւններ, որոնց երբեմն չենք անդրադառնար:

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Հակադրութիւններ տեսնելու մարդ արարածի ընդհանրութեան մէջ այնքան է տարածուած, որ ամէնուր զայն ելակէտի հետ է փոխարինուած. Սեւի դէմ՝ ճերմակը, գիշերուան դէմ՝ ցերեկը, բարութեան դէմ՝ չարիքը, մահուան դէմ՝ ծնունդը…

ԱՏՈՆԻՍ

Արաբերէն թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Աշխարհահռչակ բանաստեղծ, փիլիսոփայ, գրականագէտ, թարգմանիչ եւ քննադատ Ատոնիս (բուն անունով՝ Ալի Ահմատ Սաիտ Էսպէր) ծնած է Սուրիոյ ծովափնեայ Ճէպլէ քաղաքի Քասսապին գիւղը՝ 1 յունուար 1930-ին, աղքատ եւ այգեգործ ընտանիքի մը մէջ:

ԱՊՈՒՉԵԽ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Եւ այսպէս, Քերքուքի մէջ գրուած մեծ հօրս հօր ինքնակենսագրութիւնը անցեր էր ձեռքս, եւ հաներ էր զիս ճամբայ՝ դէպի իր ծննդավայր, դէպի «մեր գիւղ», դէպի Ապուչեխ։ Նախ՝ մտովի, երեւակայութեամբ. յետոյ վերջապէս ֆիզիքապէս, 2013-ի ամրան։

Էջեր