Հարթակ

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻԱԿ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այսօր առաւօտեան ժամերէն սկսեալ հարիւրաւոր քաղաքացիներ հաւաքուեցան Հայաստանի կառավարութեան շէնքին մօտ: Նշեմ, որ ընդդիմադիր «Հայրենիքի փրկութեան շարժում»ը երէկ յայտարարած էր, թէ պիտի փորձէր ամէն գնով տապալել կառավարութեան այս օրուան նիստը։

ՎԱԶԳԷՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Աւելի քան ամիս մըն է, որ Հայաստանի ընդդիմութիւնը կը շարունակէ բողոքի գործողութիւններով հանդէս գալ։ Ընդդիմութեան հիմնական պահանջը կը շարունակէ մնալ Նիկոլ Փաշինեանի անյապաղ հրաժարականը։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Մենք ապօրինի [պոռնկութենէ ծնած] զաւակներ չենք» (Յհ 8.41):
Մեկնութիւն.
Պոռնկութիւն կը կոչէ կռապաշտութիւնը, նախ՝ որովհետեւ մարգարէները սովորութիւն ունէին այդպէս կոչելու:

ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍՆԵՐՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ՝ ԵՆԹԱԿԱՅ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ, ԿԱՄ ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԵԿԱՄՈՒՏԻ ՓՈՔՐԻԿ ԱԿՈՒՆՔ ՄԸ ԲԱՆԱԼ ՀԱՅ ԳՐՈՂԻՆ ՀԱՄԱՐ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Շատ որոշ է, որ համաշխարհային ներկայ լաբիւրինթոսին ու մանաւանդ արցախեան պատերազմի հոգեբանական ազդեցութեան տակ ոչ ոք տրամադրութիւն ունի մեր գրական «դարաւոր» խնդիրներով զբաղելու:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԽՈՒՍԱՓԻԼ ՏՕՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԷ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

«Կաղանդը կու գայ տարին մէկ անգամ, եւ երբ կու գայ, կ՚ուրախացնէ»:
Այո՛, ոմանց համար ատիկա ուրախ ժամանակ է, ուրիշներուն համար անիկա իսկապէս կրնայ թշուառ, հին ժամանակ մը ըլլալ:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ ՉԷ, ԲԱՅՑ ԿԱՆ ՄԵԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երեւանի մէջ կայ կարծիք, թէ վերջին օրերու դէպքերը՝ մասնաւորապէս Արցախի որոշ բնակավայրերու ուղղութեամբ, նախօրօք «ձեռք բերուած» համաձայնութիւններու հետեւանքն են։ Անոնց մասին Երեւան կը շարունակէ պաշտօնապէս լռութիւն պահել։

ՄԱՀՄՈՒՏ ՏԷՐՈՒԻՇԷՆ ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

«Պատերազմը պիտի աւարտի, ղեկավարները պիտի ձեռնուին, իսկ ծերունին պիտի մնայ իր նահատակ որդիին սպասումով, այդ կինը՝ իր սիրելի ամուսինին սպասումով, այդ զաւակները՝ իրենց հերոս հօրը: Չեմ գիտեր, թէ ո՞վ ծախեց հայրենիքը, բայց տեսայ, որ ո՞վ վճարեց գինը»:

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱԼՈՒ «ԱՐՈՒԵՍՏ»Ը ԵՒ ՀՈԳԵԼԼԿՈՒՄԸ (ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Ա՛լ չենք դիմանար, բա՛ւ է այսքան…
Նման խորագիրի ու մտածումի առիթ տուողը նոյնինքն նորահաս սերունդն է, որ այս օրերուն «քորոնա» ժահր կը դիմագրաւէ, շատերու կարգին, տարօրինակ  հոգեվիճակներ, այլ խօսքով՝ մտատանջումի տեսականի:

Էջեր