Հարթակ

ՆԺԴԵՀՆ ՈՒ ՄԱՅԼՈՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

    -Ես Մայլոն կ՚ուզեմ, պա՛պ...
Խնդրեց Նժդեհ հօրմէն 

Նժդեհ իր շունիկը կ՚ուզէր
տարիներու բարեկամը 
մանկութենէն ի վեր 
խօսակիցը 
սրտակիցը
սփոփանքը
մենութեան բաժնեկիցը

ԹՈՔԻՈՅԻ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՆ ՈՒ ՄԵՆՔ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Օգոստոս 8-ին, պատմութեան անցաւ, Թոքիոյի մէջ յուլիս 23-ին սկիզբ առնող համաշխարհային ամառնային Ողիմպիական 32-րդ խաղերը: Այսպէս, երկու եւ աւելի շաբաթներու ընթացքին, ամէն օր հետեւելով ճշդուած յայտագրերուն, հիւրըընկալող Ճաբոնի մեծ ու փոքր եւ գեղեցիկ ու արդիականացուած մարզադաշտերու, լողաւազաններու եւ մարզասրահներու եւ մարզադաշտերու մէջ, աշխարհի բազմազան երկիրներու հազարաւոր մարզիկներ, նոյնիսկ քորոնա համաճարակի պատճառով սահմանուած արգելքին, առանց հանդիսատեսի ներկայութեան, իրարու դէմ մրցեցան:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Զատիկէն վեց օր առաջ Յիսուս Բեթանիա եկաւ» (Յհ 12.1):
Մեկնութիւն.
այս խօսքին մասին չորս բան գիտելի է. առաջին՝ գիտելի է կարգը, թէ Աւետարանիչը նախ Քրիստոսի Աստուածութիւնը ցոյց տուաւ Քրիստոսի գործերէն, որ կատարեց մարդոց մէջ շրջելով: 

ՄԱՐԴՈՒՆ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ 

Ինծի համար շատ հետաքրքրական է դիտել մարդը՝ տարբեր բնագաւառներու մէջ, եւ ուսումնասիրել անոր տարօրինակ յատկութիւններն ու ամփոփել զանոնք՝ կարենալ տրամաբանական եզրակացութեան մը հասնելու համար, անոնց նկատմամբ։

ԱՌԱՋ ԿԸ ՍԻՐԷԻ, ՀԻՄԱ ՉԵՄ ՍԻՐԵՐ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Երէկ Նայիրի Զարեան կը կարդայի: Պատահմամբ հանդիպեցայ այն երբեմնի գեղեցիկ (ինծի համար) բանաստեղծութեան, զոր քանիցս արտասանած եմ բեմերէն եւ, ինչու չէ, նաեւ առանձին, սենեակիս մէջ, ընթերցումներուս ժամանակ:

ԻՆՉՈ՞Ւ ՈՐՈՇ ՄԱՐԴԻԿ ԴԱԺԱՆ ԿԸ ՎԵՐԱԲԵՐԻՆ ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆԴԷՊ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Դաժան կը թուի, երբ անձ մը ցաւ կամ վնաս կը պատճառէ ուրիշին: Ատիկա աւելի անհանդուրժելի կը դառնայ, երբ դիմացինը ի վիճակի չէ նոյնը ընելու:

ՍՈՒՐԻՈՅ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ ՄԵԾ ՅՈՅՍԵՐ. ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԳՈՐԾԱՐԱՐԷ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ ընդհանուր իրավիճակը կը շարունակէ մնալ ծանր, բայց կայուն։ Կայուն այն իմաստով, որ հակառակ հիւսիսային շրջաններէն ներս անիշխանական ու խառնակ իրավիճակին, երկրի գլխաւոր քաղաքներուն մէջ գերկշռողը կայունութիւնն է։

Էջեր