Ընկերա-մշակութային

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՄԻԱՅՆ ԱՍՏՈՒԾՄՈՎ ՊԱՐԾԵՆԱԼ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածները առնուած են Եսայիի մարգարէութենէն (Ես 3.16-4.1), Պօղոս Առաքեալին Կորնթացիներուն ուղղած առաջին նամակէն (Ա. Կր 1.25-30) եւ Մատթէոսի Աւետարանէն (Մտ 18.10-14):

ՕՏԱՐ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այս պարագային անչափահաս կը նկատուին բոլոր անոնք, որոնք տակաւին տասնութ տարեկան չեն եղած։ Ուրեմն տարիքներու նկատմամբ հետեւեալ տուեալները սահմանուած են սահմանադրութեամբ։

ԶՐՈՅՑՆԵՐ ԿԱՊԱԴՈՎԿԻՈՅ ԱՇԽԱՐՀԷՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Հովիւ Եդեմի Հայոց» ծածկանունով Կարապետ Քհնյ. Գալֆայեանը «Հայկական զրոյցներ» խորագրով գիրքը հրատարակած է 1944-ին, Լոս Անճելըս: Հատորին նախաթերթիկէն կը տեղեկանանք, որ գիրքին վաճառքէն գոյացած հասոյթը յատկացուած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Էջմիածին» հանդէսին:

Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՀԵՑԱՒ ՄԵՐ ԱԶԳԻՆ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ոմանց կը թուի, թէ հայ ազգի, հայոց պետականութեան համար ներկայ անորոշ ու խիստ վտանգաւոր ժամանակաշրջանին՝ հայոց եկեղեցին, հոգեւորականութիւնը մատնուած են անգործութեան: Չարաչար կը սխալինք: Եկեղեցին ու հոգեւորականութիւնը օր ու գիշեր կը տանին քրտնաջան աշխատանք:

ՏՈՒՄԻՆ՝ ՓՇԱԼԱՐԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2020-ի պատերազմին հետեւանքով հայաթափուած եւ Ատրպէյճանի հսկողութեան տակ անցած բազմաթիւ գիւղերէն է պատմական Տումին, որ երբեք Ատրպէյճանին չէ պատկանած՝ ինչպէս Հադրութի գիւղերը, որոնք նոյնպէս փշալարերէն անդին են:

ՆՈ՞Ր ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Վարակիչ հիւանդութիւններու մէջ համաճարակը ամենավատ բեմագրութիւնն է: Երբ տեղաճարակը (endemic) կը տարածուի երկրի մը սահմաններէն դուրս, այդ ժամանակ հիւանդութիւնը պաշտօնապէս կը դառնայ համաճարակ (pandemic):

ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐ «Ն.»ԻՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

1956-ին Պէյրութի մէջ լոյս կը տեսնէ պոլսահայ բանաստեղծ Մատթէոս Զարիֆեանի (1894-1924) «Ամբողջական գործեր» հատորը, որուն մէջ ամփոփուած են բանաստեղծի կենդանութեան ժամանակ լոյս տեսած երկու հատորներու մէջ ընդգրկուած բանաստեղծութիւնները, ինչպէս նաեւ՝ անոր անտիպ քերթուածները, օրագրութիւնը, նամակներն ու արձակ էջերը:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղը, կիրակի, 24 յուլիս 2022-ին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի նշէ տաղաւար տօներէն երրորդը՝ Տէր Յիսուսի Քրիստոսի պայծառակերպութիւնը, այլ ասոյթով՝ այլակերպութիւնը, իսկ ժողովրդական հասկացողութեամբ վարդավառը:

ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՕՐԱՏԵՏՐՍ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Պիտի չուզէիր երբեք գրիչդ ձեռք առնել ու սկսիլ թուղթը մրոտել, անշուշտ, եթէ գաղափարներդ ուռճացած չըլլային ու չնեղէին ուղեղիդ բոլոր բջիջները: Պիտի չուզէիր քու գրածներովդ փորձել համոզել ու նոյնիսկ «խաբել» բոլոր այն ընթերցողները, եթէ ընթերցող ունենայիր, եթէ հաւատացած չըլլայիր, որ տողերուդ յանձնած բոլոր բառերդ իրաւացի ու միաժամանակ՝ հասուն մտքի մը պտուղներն էին:

Էջեր