Թրքահայ կեանք

ՈՉ ԵՒՍ Է ԺԻԼՏԱ ՄՈՒՐԱՏՕՂԼՈՒ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, թէ շաբաթավերջին իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքի շատ սիրուած դէմքերէն մին՝ Ժիլտա Մուրատօղլու։ Ան կողակիցն էր Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի նախկին հոգաբարձուներէն, երէց սերունդի յայտնի ազգային գործիչ Հարիթոն Մուրատօղլուի։

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻՆ ՇՈՂԵՐՈՎ

ԳՐԻԳՈՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Աշխարհի վրայ կան երկիրներ, որոնց վարիչները եւ հայրենակիցները ունին հպարտութեամբ տօնելի յաղթանակի օրեր։ Յաղթանակներ, որոնք իսկութեան մէջ հանգրուաններ են, ուր ակնբախ կերպով կը նշմարուի, թէ ինչպէս փոփոխութեան ենթարկուած է պատմութեան ընթացքը։ Այդ բոլորը ճակատագրական պահեր են եւ բոլորը ունին իրենց հերոսները, որոնք կամ աննկատ թողլով իրենց գլխուն վերեւ կախուած Դամոկլեան սուրը, լծուած են գոյապայքարի մղման եւ կամ զոհած՝ իրենց կեանքերը վասն սրբազան նպատակի։

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԻ ՀԱՅ ԶՈՀ ՄԸ. ՈՉ ԵՒՍ Է ՆԱԽԿԻՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԿԱՐՊԻՍ ՇԵՀԻՐՄԱՐՏԻԿՕՂԼՈՒ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, որ Փարիզի մէջ իր մահկանացուն կնքած է նախկին պոլսահայ՝
ՏԻԱՐ ԿԱՐՊԻՍ ՇԵՀԻՐՄԱՐՏԻԿՕՂԼՈՒ
Տասնամեակներ առաջ ան հաստատուած էր Ֆրանսա եւ զբաղած՝ զգեստներու արտադրութեամբ։ Իր հեզահամբոյր նկարագիրով յարգանք ու համակրանք կը վայելէր ընկերային շրջանակին մէջ։ 

ՍԻՄՈՆ ՉԵՔԷՄ ԴԱՏ ԲԱՑԱՒ ՄՈՒՐԱՏ ԷՕՎԻՒՉԻ ԴԷՄ

Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի ատենապետ իրաւաբան Սիմոն Չեքէմ դատ բացաւ ընկերային ցանցերու «աստղ»երէն Մուրատ Էօվիւչի դէմ, որ նախընթաց օր ամբողջ հայ ժողովուրդին դէմ ատելութեան պատգամներ հրապարակած էր եւ տեղի տուած՝ համայնքային շրջանակներու հակազդեցութեան։

ՄԱՀ՝ Ս. Փ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՆԱԽԿԻՆ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԷՆ ԳՐԻԳՈՐ ՄԸԽՃԵԱՆԻ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, որ վերջերս իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքային շրջանակներու համակրելի դէմքերէն մին՝ Գրիգոր Մըխճեան։ Քորոնաժահրի համաճարակով պայմանաւորուած մթնոլորտին մէջ իր կորուստը որոշ չափով ենթարկուած է անուշադրութեան։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ ԵՒ ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏ

Գնալըի թաղապետ Էրտալ Այտըն բացատրութիւններ տուաւ քորոնաժահրով պայմանաւորուած առկայ սահմանափակումներուն առընչութեամբ:
«Եթէ ձեր առաջնային բնակութեան արձանագրութիւնը այստեղ չէ, ապա այս պահուն չէք կրնար կղզի այցելել՝ նոյնիսկ կալուածատէր կամ վարձակալ ըլլալու պարագային»:

ԿՂԶԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Քորոնաժահրի համաճարակի դէմ պայքարի մթնոլորտին մէջ, ներկայ ամառնամուտին սահմանափակումներ հաստատուեցան Իշխանաց կղզիներ ելք ու մուտքի համար։ Մեր համայնքի մեծ թիւով անդամներն ալ ուշադրութեամբ կը հետեւին այս իրադարձութեան։

ԿԵՆԴԱՆԻ ԱԶԳ

Ամենապատիւ Ս. Պատրիարք Հօր խօսքը Ապրիլի 24-ին՝ Մեծ Եղեռնի 105-րդ տխուր տարելիցին առթիւ:
Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. «Մենք ունինք քալելու ճամբաներ, հասնելիք կապոյտ հորիզոններ եւ կերտելիք փայլատեսիլ ապագայ մը»:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐ ՆԻՒԹՈՎ ՄԻՋԿՐՕՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՄԸ

Յանուն Ն.Ա.Տ. Սահակ Պատրիարք Սրբազան Հօր, Կրօնական ժողովոյ անդամներէն ու Միջեկեղեցական յարաբերութեանց պատասխանատու Տ. Տրդատ Ա. Քհնյ. Ուզունեան, 22 ապրիլ 2020, չորեքշաբթի երեկոյեան, մասնակցեցաւ բանախօսութեան մը, որ կը կազմակերպուէր միջկրօնական երկխօսութեան ծիրէն ներս։ Սոյն հանդիպումը տեղի ունեցաւ հեռակայ դրութեամբ։

Էջեր