Լրահոս

ԵՈՒՐԻ ՃՈՐՔԱԵՒ ԿԸ ՓԱՓԱՔԻ ՕՐ ՄԸ ԳԼԽԱՒՈՐԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քաեւ վեր­ջին օ­րե­րուն ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ԾՐԱԳՐԱՒՈՐԵԱԼ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի եւ INALCO-ի համագործակցութեամբ Փարիզի մէջ կազմակերպուած գիտաժողովէն վերջ շահեկան հարցազրոյց մը:
Տքթ. Ռազմիկ Փանոսեան. «Մեր նպատակները կ՚առընչուին նաեւ մասնագիտական դաշտին, կը փափաքինք, որ հայերէն լեզուն եւ արդիական մասնագիտացումը յառաջանան զուգահեռ ընթացքով։ Երիտասարդները այլեւս կ՚ունենան կարելիութիւնը՝ աշխարհով մէկ իրարու հետ կապ հաստատելու եւ ընդհանուր ցանց մը գոյացնելու»:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ «ՕՓԵՐԱ ՍՈՒԻԹ» ՆՈՐ ՊԱՆԴՈԿԸ

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան կը կո­չուին նոր ու բարձ­րո­րակ պան­դոկ­ներ։ Այս շրջագ­ծով վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուե­ցաւ «Օ­փե­րա Սուիթ» պան­դո­կը, որ կը գտնուի Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տա­յի ան­մի­ջա­պէս մուտ­քին, Գրող­նե­րու միու­թեան հա­րե­ւա­նու­թեամբ ստեղ­ծուած «Լե­ւոն Ա­նա­նեան» պու­րա­կի յա­րած տա­րած­քին։

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՄԻՇՏ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող միջ­գե­րա­տես­չա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հեր­թա­կան նիս­տը։

Էջեր