Հարթակ

ԳԱՅԻԱՆԷ ԹԻՒՄՊԱԼԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՊՐՈՂ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐԸ ՉԵՆ ՈՒԶԵՐ ԼՔԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ, ԻՆՉ ՈՐ ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հեշտ չէր ապ­րիլ քա­ղա­քի մը մէջ ու նուի­րուիլ կրթա­կան աս­պա­րէ­զին, երբ ա­մէն օր հրթիռ­ներն ու ա­նոնց կրա­կը հա­րիւ­րա­ւոր ան­զէն մար­դոց մա­հուան պատ­ճառ կը դառ­նա­յին: 
Սար­սա­փե­լին միայն տար­բեր ճա­կատ­նե­րու վրայ պա­տա­հած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը չէին, այլ խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ ար­ձա­կուած՝ հա­րիւ­րա­ւոր, գու­ցէ եւ հա­զա­րա­ւոր հրթիռ­նե­րը, ո­րոնց եր­կա­թեայ տաք եւ մահ սփռող բե­կոր­նե­րը մեծ թի­ւով դե­ռա­տի մա­նուկ­նե­րու կեան­քեր խլե­ցին:

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին, ինչ­պէս միւս բո­լոր ա­ւան­դա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, յա­տուկ տեղ եւ նշա­նա­կու­թիւն կու տայ այն ա­ռա­քի­նի մար­դոց, ո­րոնք ի­րենց օ­րի­նա­կե­լի եւ սրբա­կեն­ցաղ կեանքով ար­ժա­նա­ցած են սուրբ կո­չո­ւե­լու:

«ԱՆՄԵՂ» ԴԷՊՔԵ՞Ր ԿԱՄ «ԴԱՒԱԴՐՈՒԹԵԱՆ» ՄԸ ՍԿԻԶԲԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իրանի մէջ վերջերս տեղի ունեցած բողոքի ցոյցերը աւարտեցան: Իրանեան տարբեր քաղաքներու (ըստ «Ռէօյթըրզ»ի, իրանեան աւելի քան քառասուն քաղաքներու մէջ տեղի ունեցած են բողոքի ցոյցերը) մէջ եղած ցոյցերուն ընթացքին բախումներու հետեւանքով զոհերուն թիւը հասաւ 21-ի եւ ցոյցերուն մասնակցելու եւ խռովութիւններ ընելու պատճառով ձերբակալեալներունը՝ 3700-ի:

ԱՐՄԷՆ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ. «ՊԷՏՔ Է ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՀԱՏԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՈՂՋ ՏԵՒՈՂՈՒԹԵԱՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մեր առօրեային մէջ շատ չեն անոնք, որոնք տարբեր հանգամանքներու բերումով կը յայտնուին հաւաքական յաջողութիւն համարուող նախաձեռնութիւններու մէջ: Եթէ Արմէն Գասպարեանը փորձենք նկարագրել եւ զինք հանրութեան ներկայացնել, ապա պիտի բաւարարուինք հետեւեալ երեք բառերով՝ լուռ, բանիմաց եւ տեղեկացուած:

ՎԱ­ՀԱՆ ԹԷ­ՔԷԵԱՆ ՅԱ­ՒԵՐ­ԺԱ­ՀՈՒՆՉ ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂ­ԾԸ

Ա­ՐԱՄ ՍԵ­ՓԵԹ­ՃԵԱՆ

Այս հաս­տա­տու­մը կը բնո­րո­շէ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ինք­նու­թիւ­նը:
Ար­դա­րեւ, «բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն»ը ան­վեր­ծա­նե­լի այն խոր­հուրդն է, որ իր բխու­մը կը ստա­նայ Մարդ էա­կի խո­րա­խոր­հուրդ հո­գե­վի­ճա­կէն:

Քա­թա­լո­նիոյ Ան­կա­խու­թեան Հան­րա­քուէի Լոյ­սին Տակ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

Քաթալոնիոյ եւ Արակոնի միացեալ թագաւորութիւնը Խայմէ Ա. էլ Քոնքերիտորի օրով (1213-1276) հզօր պետութիւն դարձած էր: Իբրեւ ծովափնեայ երկրամաս, Քաթալոնիա Արակոնի գահին ծովային ուժին խարիսխը կը նկատուէր. անոր հեղինակութիւնը տարածուած էր Միջերկրականի ափերուն, եւ Պարսելոնա հզօր ու հարուստ քաղաք դարձած էր:

ԴՐՈ­ՒԱԳ­ՆԵՐ՝ ԱՆՁ­ՆԱ­ԿԱՆ ՓՈՐ­ՁԱ­ՌՈՒ­ԹԵ­ՆԷՍ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

1976-ին գաղթեցի Միացեալ Նահանգներ եւ հաստատուեցայ Լոս Անճելըս քաղաքը։ Տարբեր գործերով զբաղելէ ետք որոշեցի վերադառնալ ուսուցչական ասպարէզիս։ Ուրեմն 1984-ին դիմեցի Լոս Անճելըսի Դպրոցական միացեալ ցանցին (Los Angeles Unified School District)՝ որպէս անգլերէն լեզուի դասատու։

Տ. ԱՐԻՍ ԱՐՔ. ՇԻՐՎԱՆԵԱՆ. «ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՄԱՐ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒՆ ՈՐԴԵԳՐԱԾ ՄՕՏԵՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱԽԱՂԱՂԱՐԱՐՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տ. Արիս Արք. Շիրվանեան Երուսաղէմի միաբանութեան երիցագոյն անդամներէն մին է: Միաբան, որուն հովուական գործունէութեան կարեւոր մէկ հատուածը, չըսելու համար կարեւորագոյնը, անցած է Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց վանքի կամարներուն ներքեւ:

ԽՈՐ ՎԻՐԱՊԷՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այս տարի ձմեռը յամառեցաւ եւ հակառակ իր իւրաքանչիւր տարուան իւրայատկութեան, չայցելեց Հայաստան: Տեղացիներուն համար Դեկտեմբեր ամիսը, Նոր տարին եւ ապա Յունուար ամիսը առանց ցուրտի եւ ամենէն կարեւորը՝ առանց ձիւնի տեսնելը արտասովոր երեւոյթ էր:

Էջեր